Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki fortsatte sin Nordamerikaresa från Washington till New York 15-16.1.

Lehtomäki träffade FN:s högsta ledning, bl.a. generalsekreterare Kofi Annan. Frågor som togs upp var reformerna inom FN och ärenden som anknyter till organisationens sociala och ekonomiska sektor.

Annan hoppades på Finlands stöd för FN:s reformprocess och önskade Finland framgång som ordförande för FN:s ekonomiska och sociala kommitté. Finland tar över ordförandeskapet ännu under innevarande månad. Minister Lehtomäki lovade Finlands fulla stöd till generalsekreteraren i dennes reformsträvanden och betonade att Finland anser det vara viktigt att FN:s förmåga att agera effektiveras.

Lehtomäki besökte även börsen i new York, höll ett tal vid den finsk-amerikanska handelskammaren samt träffade representanter för näringslivet. I börsen hade hon ett kort möte med Förenta staternas finansminister John Snow. I sitt tal vid handelskammaren tog Lehtomäki upp utvecklandet av Finlands konkurrenskraft och utmaningarna och möjligheterna i samband med finländska företags internationalisering. Finlands framgångar i flera internationella jämförelser visar att Finlands konkurrenskraft grundar sig på realiteter.

Minister Lehtomäki fortsätter sin resa med ett besök till Kanada den 17-19 januari.

Närmare upplysningar: avdelningschef Päivi Luostarinen +358-(0)40-703-23 45, tjänstemannasekreterare Okko-Pekka Salmimies +1-646-269-6271.