Ulkoasiainhallinnon uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportti on valmistunut

Ulkoministeri Elina Valtosen asettaman ulkoministeriön sisäisen työryhmän valmistelema loppuraportti ulkoasiainhallinnon uudistamiseksi on valmistunut. Työryhmä luovutti loppuraportin ministeriölle 1. joulukuuta 2023.

Uudistuksen lähtökohtana oli ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut muutos. Työryhmän toimeksiantona oli tarkastella kaikkia ulkoministeriön tehtävien, tavoitteiden ja toimintatapojen näkökulmasta keskeisiä alueita. 

Loppuraportissa työryhmä antaa suosituksia kuudesta teemasta: johtaminen, voimavarojen käyttö, toimintatavat, osaamisen kehittäminen ja henkilöstö, ministeriön organisaatiorakenne ja edustustoverkko. Suosituksissa on otettu huomioon, että uudistus toteutetaan budjettineutraalisti. Raportissa ei esitetä muutoksia ministereiden työnjakoon, josta on hallituksen järjestäytyessä poliittisesti sovittu.

”Suomen ulkopolitiikkaa valmistelee ja toimeenpanee sitoutunut ja osaava joukko. Uskon, että työryhmän suosituksien toimeenpanon kautta saamme jo ensi vuoden aikana kehitettyä ulkoministeriöstä entistäkin parempiin tuloksiin pystyvän ja strategisiin tavoitteisiin keskittyvän organisaation, jossa on motivoivaa työskennellä” toteaa työryhmän puheenjohtaja, poliittinen valtiosihteeri Lauri Tierala.

Toimeenpanoa edistetään yhteistyössä yhteistoimintajohtokunnan kanssa ja henkilöstöä osallistaen.
 

Lisätietoa