Ulkoasiainhallinnon työtyytyväisyysbarometrissa parhaat tulokset annetaan toimintakulttuurista ja työn sisällöstä

Ulkoministeriön ja ulkomaanedustuksen tuoreimman työtyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Ulkoministeriössä työtyytyväisyys on pysynyt ennallaan edelliseen vuonna 2018 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Ulkomaanedustuksessa tulos on parantunut. Tulokset ovat samalla tasolla kuin muualla valtionhallinnossa.

Työtyytyväisyysbarometrin kokonaisindeksi ulkoministeriössä oli 3,59 (asteikolla 1−5). Se pysyi käytännössä ennallaan edelliseen kyselyyn nähden. Ulkomaanedustuksessa kokonaisindeksi nousi edellisestä ja oli nyt 3,84. Ulkoasianhallinnon yhteistulos oli 3,71.

Muualla valtionhallinnossa työtyytyväisyysbarometri toteutettiin loppuvuodesta 2019. Vuoden 2019 tuloksissa kokonaisindeksi muissa ministeriöissä oli 3,65 ja valtiolla 3,59.

Ulkoministeriössä parhaimmat arviot annettiin työyhteisön toimintakulttuurista (3,96). Heikoimmat arviot annettiin palkkauksesta (2,84). Ulkomaanedustuksessa vastaavat olivat työn sisältö ja vaikutusmahdollisuudet (4,17) sekä palkkaus (2,98). Arviot johtamisesta olivat ministeriössä ennallaan (3,51) ja ulkomaanedustuksessa hieman korkeammat (3,82) kuin edellisessä kyselyssä.

Kyselyssä kysyttiin erikseen häirinnästä, seksuaalisesta häirinnästä sekä epäasiallisesta käytöksestä. Ulkoministeriössä häirinnän kokemuksia oli 3,5 prosentilla vastaajista. Seksuaalista häirintää kertoo kokeneensa 1 prosenttia vastaajista. Ulkomaanedustuksessa häirintää kokeneiden määrä on 4,2 prosenttia. Seksuaalista häirintää kertoo kokeneensa 0,7 prosenttia vastaajista. Ulkoasiainhallinnon tulokset ovat samalla tasolla ministeriöiden ja valtion 2019 tutkimuksen tulosten kanssa.

Ulkoministeriössä on otettu alkuvuodesta 2020 käyttöön Vastuullisen työkäyttäytymisen opas. Siinä kuvataan toimintatavat häirinnän, seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ilmoittamiseksi, selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Oppaan tavoitteena on varmistaa, että kaikki esille tuodut häirintäilmoitukset selvitetään ja ratkaistaan yhdenvertaisesti ja viipymättä.

Työtyytyväisyysbarometri toteutettiin ulkoasiainhallinnossa 26.2.−31.3.2020. Vuosittain toteutettava kysely tehtiin edellisen kerran syksyllä 2018. Ulkoasiainhallinnon kysely siirrettiin pysyvästi toteutettavaksi keväisin ulkoasiainhallinnon joka syksy elo-syyskuussa tapahtuvan siirtokierroksen vuoksi.

Vastaajamäärät laskivat edellisestä kyselystä, todennäköisesti koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista johtuen. Ulkoministeriön vastausprosentti oli 70,8 (edellisessä kyselyssä 77,4) ja ulkomaanedustuksen 63,5 (80,8). Yhteensä vastaajia koko ulkoasiainhallinnossa oli 1568 (1859).

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Christian Lindholm sekä työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Hanna Oranen, henkilöstön kehittämis- ja työhyvinvointiyksikkö.