Ulkoasiainhallinnon raportit yritysten käyttöön

Ulkoasiainhallinnon raportit yritysten käyttöön

Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot tuottavat runsaasti raportteja, jotka hyödyttävät suomalaisia yrityksiä niiden etsiessä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nyt raportteja myös julkaistaan ulkoministeriön ja edustustojen verkkosivuilla.

Finska borgen, Suomen suurlähetystö Tukholmassa. Kuva: Suomen Tukholman suurlähetystö.
Suomen ulkomaan edustustot tuottavat raportteja ulkoministeriön ja yritysten käyttöön. Kuvassa Suomen Tukholman suurlähetystö.

Viennin edistämistä tukevat raportit ovat merkittävä osa ulkoministeriön palvelupakettia yrityksille. Tähän mennessä suuri osa edustustoverkon tuottamasta tiedosta ei kuitenkaan ole tavoittanut suomalaisia yrityksiä, eikä ole saanut kuuluvaa näkyvyyttä.

"Edustustoissa on suuri määrä tietoa ja osaamista, jota ulkoministeriö haluaa jakaa laajemmin hyödynnettäväksi", valtiosihteeri Peter Stenlund kertoo.

Raportoinnin avaaminen on ollut myös monen ministerin toive. Lisäksi raporttien julkaisu on luonnollinen osa edustustojen Team Finland -toimintaa.

Siksi ulkoministeriössä päätettiin alkuvuodesta kehittää raportointia avoimempaan suuntaan, aluksi 17 edustuston pilottihankkeena. Kokeiluvaihe kestää kesäkuun 2015 loppuun asti, minkä jälkeen raportointi koskee kaikkia edustustojamme.

Tietoa liiketoimintaympäristön ja poliittisen järjestelmän muutoksista

Tavoitteena on kerätä kokemuksia ja hyviä toimintamalleja, jotta kiinnostuneille voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvää ja ajankohtaista tietoa, ja jotta järjestely olisi edustustojen kannalta mahdollisimman helppo ja käytännöllinen.

Edustustojen toivotaan julkaisevan säännöllisesti raportteja sellaisista liiketoimintaympäristön muutoksista, joilla on merkitystä suomalaisille yrityksille, jotka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai tuovat mukanaan esteitä markkinoillepääsylle.

Lisäksi toivotaan raportointia kohdemaan poliittisessa järjestelmässä ja päätöksenteossa tapahtuvista muutoksista, uudistuksista ja erilaisista aloitteista, joilla voi olla vaikutusta ja merkitystä yrityksille.

Pilottiedustustojen esimerkki tukee myös muuta edustustoverkkoa avoimemman raportoinnin laajetessa myöhemmin koskemaan kaikkia edustustoja.

Parhaillaan on kehitteillä Tekesin johdolla myös uusia teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat, että tuotettu tieto saavuttaa suoraan oikeat tahot. 

Nyt käynnissä oleva kokeilu on tärkeä vaihe, kun valmistaudutaan tulevaisuuteen.

"Konkreettiselle tiedolle, josta on hyötyä suomalaiselle elinkeinoelämälle, on kysyntää. Toki kauempana Suomesta myös yleisluontoisemmilla talousraporteilla on lisäarvoa", taloudellisten ulkosuhteiden osaston päällikkö Markku Keinänen toteaa.

Raportit verkossa

Edustustojen raportit julkaistaan ulkoministeriön verkkosivujen ajankohtaista-osiossa

Lisäksi raportit näkyvät Kauppapolitiikka-lehden verkkosivuilla, ja ne linkitetään Team Finland -palvelusivustolle.   

Tässä palvelussa myös