Ulko- ja turvallisuuspolitiikan valtionavustukset vuodelle 2023 haettavana marraskuussa 2022

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvään toimintaan vuodelle 2023. Haku on auki 4.–25.11.2022. Hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan haun avautuessa ulkoministeriön verkkosivuilla.

Valtionavustusten tavoitteena on tukea kansalaisjärjestöjen toimintaa, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin. Järjestöjen toiminnan tulee liittyä ulkoministeriön toimialaan. Valtionavustus kuuluu vuoden 2023 talousarvioesityksen momentille 24.90.50 (Eräät valtionavut) esitettyyn määrärahaan. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2023 valtion talousarviossa tähän varoja.

Vuoden 2023 hakukierroksen painopisteiden lähtökohtana käytetään valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ja tavoitteita ottaen huomioon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tapahtunut kehitys.

Vuoden 2023 hakukierroksen painopisteet:

  • sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö
  • konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja rauhanvälitys
  • ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus
  • Euroopan unioni globaalina toimijana
  • laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö
  • ilmastonmuutokseen liittyvät turvallisuusuhat

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001)(Linkki toiselle web-sivustolle.). Tuki on harkinnanvaraista ja se myönnetään yksivuotisena. Tukea voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille.