Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yliopistokiertue Rovaniemellä toi turvallisuuskeskusteluun arktista ulottuvuutta

Osana ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluja ulkoministeriö järjestää kevään 2020 aikana yhteistyössä viiden eri yliopiston kanssa paneelikeskustelujen sarjan. Lapin yliopistolla 26. helmikuuta keskusteltiin Suomen lähialueiden turvallisuudesta.

Paneelikeskusteluun Lapin yliopistolla osallistuivat poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela, Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden yliopistonlehtori Hanna Lempinen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu. Keskustelun moderaattorina toimi Mikko Kinnunen ja kommenttipuheenvuoron lausui ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen, kansanedustaja Markus Mustajärvi.

Keskustelussa pohdittiin, miten maailmanlaajuiset haasteet kuten ilmastonmuutos ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän kyseenalaistaminen näkyvät Itämeren ja arktisen alueen yhteistyössä ja turvallisuustilanteessa.

Poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori korosti, että Suomen on erityisen tärkeää tuoda esiin dialogin ja avoimuuden merkitystä. ”Globaaleihin haasteisiin vastaaminen edellyttää vuoropuhelua ja yhteistyö lisää turvallisuutta ja vakautta Itämeren alueella”, hän totesi.

Lapin yliopiston Hanna Lempinen tarkasteli puheenvuorossaan arktisen alueen energia- ja resurssikysymyksiä. Ulkopoliittisen instituutin Matti Pesun alustus käsitteli sitä, kuinka Itämeren alueen ja arktisen alueen turvallisuus linkittyvät yhteen uudenlaisessa turvallisuustilanteessa. Kansanedustaja Mustajärvi painotti keskustelun ja monitasoisen yhteistyön merkitystä myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluprosessissa.

Panelistit totesivat, että suurvaltojen muuttuneet suhteet näkyvät kasvaneina jännitteinä ja lisääntyneenä sotilaallisena toimintana myös Itämeren alueella. Vaikka kova turvallisuus on jälleen korostunut Euroopassa ja Suomen lähialueilla, ovat inhimillisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden kysymykset yhä keskiössä.

”Suomeen ei edelleenkään kohdistu suoraa uhkaa, mutta kaukanakin tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa nopeasti turvallisuuteemme”, totesi puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela. Hän painotti, että muuttuvassakin toimintaympäristössä Suomen kannattaa yhä kaikin tavoin pyrkiä vahvistamaan sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Seuraava tilaisuus järjestettiin Åbo Akademissa Turussa 2.3. klo 14–16. Lisätietoja tilaisuudesta ulkoministeriön Facebook-sivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lue lisää yliopistokiertueesta täältä (avautuu uuteen ikkunaan)

Lue uutinen Helsingin Tiedekulman tilaisuudesta (avautuu uuteen ikkunaan)

Lue uutinen Tampereen yliopiston tilaisuudesta (avautuu uuteen ikkunaan)