U.S. Trustin Joe Quinlan keskusteli vapaakauppasopimuksesta ministeriön edustajien kanssa

U.S. Trustin Joe Quinlan keskusteli vapaakauppasopimuksesta ministeriön edustajien kanssa

Quinlan ja Kalkko
Bank of American yksityisen varainhoidon osaston U.S. Trustin toimitusjohtaja Joe Quinlan sekä ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö Elina Kalkku.

Bank of American yksityisen varainhoidon osaston U.S. Trustin toimitusjohtaja Joe Quinlan kävi vierailulla Suomessa ja tapasi ulkoasiainministeriön virkamiehiä. Quinlan on transatlanttisten taloussuhteiden, kansainvälisen kaupan ja pääoman liikkeiden asiantuntija, ja tapaamisessa käsiteltiin transatlanttisia suhteita sekä erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta (TTIP). Tilaisuuden puheenjohtajana toimi ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö Elina Kalkku.

Tapaamisessa keskusteltiin transatlanttisista suhteista ja kauppapolitiikasta yleensä sekä erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä TTIP-vapaakauppaneuvotteluista. Lisäksi Venäjäpakotteiden merkitys ja vaikutus sekä Euroopan keskuspankin toimet nousivat esille keskusteluissa. Quinlan puhui transatlanttisten kauppasuhteiden sykleistä ja totesi, että Yhdysvaltain talouskasvu on hitaasti normalisoitumassa talouskriisin jälkeen, ja työllisyyskin on palautunut kriisin edeltävälle tasolle, mutta vienti ja kauppa ei ole palautunut samalla tavalla. EU:n talouskasvu näyttäisi olevan pysähdyksissä. Quinlanin mielestä EU:n talouksien hidas palautuminen yhdistettynä USA:n kaupan alijäämään EU:n kanssa (josta puolet tulee kaupasta Saksan kanssa) on tällä hetkellä amerikkalaisille tärkeä haaste TTIP:ssä . Mitä suuremmassa epätasapainossa on Yhdysvaltojen ja USA:n välinen kauppa on, sitä vaikeampi sopimuksen puolesta on argumentoida Washingtonissa.  Tapaamisessa todettiin että tietoisuus sopimuksesta on hyvin heikkoa Washingtonin ulkopuolella. Tämä kirvoitti keskustelun siitä, mitä EU-maat voivat tehdä edistääkseen TTIP-tietoutta osavaltiotasolla.

Joe Quinlan huomautti, että vaikka hän onkin hieman pessimistinen neuvottelujen etenemisen suhteen, niin hän on vahvasti TTIP:n puolesta.   Kyseessä on Quinlanin mukaan kaikkien kauppasopimusten äiti, ja Yhdysvaltojen ja EU:n viimeinen mahdollisuus vahvistaa asemaansa johtavina toimijoina kansainvälisessä kaupassa. Quinlanin mielestä transatlanttinen kaupankäynti jatkuisi myös ilman TTIP-sopimusta, mutta se olisi valtava menetetty mahdollisuus, mikäli neuvottelut eivät tuottaisi tulosta. Quinlan nimesi USA:n sisäisen poliittisen tilanteen sekä Obaman administraation todellisen sitoutumisen tason neuvottelujen suurimmiksi haasteiksi Yhdysvalloissa. Quinlanin mukaan EU:ssa suhtaudutaan sopimukseen nyt realistisemmin kuin alkutaipaleella, jolloin TTIP nähtiin Brysselissä pelastavana ratkaisuna kiskaista EU taantuman kourista. Hän arvioi myös, että neuvottelut voivat jatkua vielä pitkään, jopa vuoteen 2020 saakka.

Keskustelussa nousi myös esiin energian keskeinen rooli.Etenkin liuskekaasun käyttöönotto on luonut Yhdysvalloille kilpailuedun. Quinlan totesi juuri energiasektorin olevan se neuvottelualue, jossa osapuolet voisivat helposti löytää yhteisymmärryksen, ja kun yksi sektori saadaan liikkumaan eteenpäin, muut seuraisivat perässä.  Quinlanin mielestä kehittyvät markkinat saavat itselleen kilpailuedun, elleivät EU ja Yhdysvallat löydä TTIP:ssä yhteistä säveltä. 

Lue lisää: