Twinning: Tilastokeskukselle hankevoitto Azerbaidzhaniin – Suomelle 200 hanketta täyteen

Suomi, Liettua ja Hollanti ryhtyvät kehittämään Azerbaidzhanin tilastotoimintaa puolitoistavuotisella Twinning-hankkeella. Hankkeen tavoitteet liittyvät keskeisesti yritystoimintaan liittyvän tilastoinnin vahvistamiseen. Suomen, Liettuan ja Hollannin yhteinen tarjous voitti hankkeesta järjestetyn tarjouskilpailun. Kyseessä on Suomen kahdessadas Twinning-hanke.

Azerbaidzhan on nostanut tilastoalan kehittämisen yhdeksi kansallisista prioriteeteistaan. Vuosille 2018–2025 tehdyn valtiollisen ohjelman tavoitteena on paitsi vahvistaa tuotetun tilastotiedon laatua sekä henkilöstön osaamista myös kehittää maan tilastointijärjestelmää vastaamaan paremmin kansainvälisiä vaatimuksia. Tilastoalan vahvistaminen on tämän ohella huomioitu EU:n puolelta, esimerkiksi Azerbaidzhania koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Suomen vetämä konsortio tukee Azerbaidzhanin tilastotoiminnan kehittämistä erityisesti yritystoimintaan liittyen.
Suomen vetämä konsortio tukee Azerbaidzhanin tilastotoiminnan kehittämistä erityisesti yritystoimintaan liittyen. 

Azerbaidzhanista Twinning-hankkeessa ovat mukana valtiollinen tilastokomitea, veroviranomainen sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan ja kehittämiseen keskittyvä virasto. Hankkeen tavoitteet liittyvätkin näiden toimijoiden osaamisen ja toimintaedellytysten edistämiseen sekä niiden keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen. Hankkeella muun muassa parannetaan tiedonvaihdon käytäntöjä ja kehitetään erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin liittyvän tilastoinnin edellytyksiä. Hankkeen avulla Azerbaidzhanin on määrä kyetä tuottamaan pk-yrityssektoristaan vuosittaisia, EU:n ja OECD:n standardien mukaisia tilastoraportteja.

- Hankkeella on kunnianhimoiset tavoitteet ja olemme sitoutuneet niiden saavuttamiseen. Meillä on hanketta toteuttamassa vahva konsortio, jossa mukana on Suomen, Liettuan ja Hollannin lisäksi myös yksittäisiä asiantuntijoita Tanskasta. Olemme erityisen ylpeitä, että juuri tämä hanke on Suomen kahdessadas Twinning-hanke. Odotamme jo innolla hankkeen alkua, toteaa hankkeen projektipäällikkö, tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko Tilastokeskuksesta.

Erityinen hanke Suomelle

Suomi on ollut mukana Twinning-hankkeissa toiminnan käynnistymisestä, eli vuodesta 1998 alkaen. Reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Suomi on toteuttanut hankkeita kaikilla hallinnon sektoreilla, miltei kaikissa toiminnan kohdemaissa. Suomi on vakiinnuttanut paikkansa eurooppalaisella Twinning-kentällä ja on väkilukuunsa suhteutettuna yksi EU:n aktiivisimmista Twinning-toimintaan osallistuvista jäsenmaista. Twinningistä onkin tullut suomalaisen hyvän hallinnon ja asiantuntijuuden viennin menestystarina, mistä myös kahdensadan hankkeen merkkipaalun saavuttaminen kertoo.

Suomi on toteuttanut Azerbaidzhanissa aiemmin kaksi Twinning-hanketta. Näiden teemat liittyivät korkeakoulutuksen laadunhallintaan sekä ilmanlaadun seurantaan.
Suomi on toteuttanut Azerbaidzhanissa aiemmin kaksi Twinning-hanketta. Näiden teemat liittyivät korkeakoulutuksen laadunhallintaan sekä ilmanlaadun seurantaan. 

Tilastokeskukselle hankevoitto on jo toinen tämän vuoden aikana. Viraston asiantuntijat tulevat työskentelemään Azerbaidzhanissa osin samojen teemojen parissa kuin Valko-Venäjälläkin. Koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä laajasti Twinning-toimintaan. Tästä johtuen molempien hankkeiden tarkka aloitusajankohta on vielä auki.

Twinning-hankkeilla kehitetään hallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat hankkeiden toteuttajat.

Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja kumppanimaan tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti hankkeen budjetti on 1-2 miljoonaa euroa. Suomessa Twinning-toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.

Teksti ja kuvat:

Eerikki Vainio, asiantuntija, ulkoministeriön Twinning-tiimi