Twinning: Suomi vahvistamaan Turkin vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden koulutuskeskuksia

Twinning: Suomi vahvistamaan Turkin vankeinhoitolaitoksen työntekijöiden koulutuskeskuksia

Syksyllä 2019 alkavan Twinning-hankkeen tavoitteena on kehittää Turkin rangaistuslaitosjärjestelmää eurooppalaisten standardien mukaiseksi. Tähän pyritään vahvistamalla sekä vankiloissa sovellettavien menettelytapojen että niissä työskentelevien henkilöiden toiminnan laatua. Suomen ja Viron yhteistarjous voitti kaikille EU-jäsenmaille avoimen tarjouskilpailun.

Suomella on Turkissa entuudestaan käynnissä yksi poliisialan Twinning-hanke, jota toteuttavat HAUS kehittämiskeskus Oy, Keskusrikospoliisi sekä sisäministeriö.
Suomella on Turkissa entuudestaan käynnissä yksi poliisialan Twinning-hanke, jota toteuttavat HAUS kehittämiskeskus Oy, Keskusrikospoliisi sekä sisäministeriö.

Turkissa on viime vuosina avattu tarjouskilpailuun useita oikeusasioiden hallinnonalan Twinning-hankkeita. Hankkeista käydään tiukkaa kilpailua, jossa menestyminen edellyttää kykyä tuoda hanketarjouksessa mukana olevien toimijoiden asiantuntijuus näkyviin.

- Rikosseuraamuslaitos on toiminut aktiivisesti Twinning-hankkeissa ja osaamisellemme on ollut kysyntää. Olemme iloisia, että näin on myös Turkissa, kommentoi hankkeen projektipäällikkönä toimiva yliopettaja Juha Lavikainen Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta.

Hankkeen tavoitteet linkittyvät vahvasti vankeinhoitoalan koulutuksen kehittämiseen ja sen puitteissa on tarkoitus mm. suunnitella koulutuskeskuksille osaamisperusteinen opetussuunnitelma sekä sähköinen oppimisalusta. Suomesta hankkeessa on Rikosseuraamuslaitoksen sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ohella mukana myös Laurea-ammattikorkeakoulu. Turkissa hanketta tulee koordinoimaan Vaasan vankilan johtaja Anni Karnaranta.

Twinning-hankkeilla kehitetään julkishallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat hankkeiden toteuttajat.

Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja kumppanimaan tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti hankkeen budjetti on 1-2 miljoonaa euroa. Suomessa Twinning-toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.