Partnersamverkan: Europainformationens samarbetsprojekt i Estland avslutas

I början av maj ansluter sig de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen till Europeiska unionen. Sedan början av 1990-talet har man ur utrikesministeriets medel för närområdessamarbete finansierat en hel mängd projekt, av vilka ett av de mest synliga varit Europainformationens projekt för partnersamverkan med Estland.

Europainformationens chef Pirkko Hämäläinen berättade att samarbetet mellan Finland och Estland för att utveckla medborgarinformationen inleddes redan 1998. Officiellt inleddes projektet för partnersamverkan ett år senare, och dess målsättning var att ge estniska tjänstemän möjlighet att dra nytta av finsk know-how. "Samarbetet gällde både EU-information och förberedelserna inför medlemskapet", berättade Hämäläinen efter projektets avslutande seminarium.

Europainformationens partnerorganisation i Estland var Estlands EU-informationssekretariat Elis, som sorterar under statsministerns kansli. I Finland har Europainformationen för närvarande 20 regioninformatörer, medan de estniska regioninformatörerna är 15 till antalet. Dessa lyder under de regionala myndigheterna.

"Genom att stöda EU-informationsprocessen har samarbetsprojektet bidragit till utvecklingen av Estlands civila samhälle", sade samordnaren vid Estlands EU-informationssekretariat, Sten Hansson. Enligt Hansson har syftet med projektet varit att stöda den offentliga debatten genom att öka allmänhetens och nyckelgruppernas kunskaper om EU-frågor. " Projektet för partnersamverkan har haft en väsentlig betydelse för Estlands förberedelser för EU-medlemskap även genom att det stärkt det estniska EU-informationssekretariatets roll som samordnare av EU-informationen."

Inom ramen för projektet anordnades utbildningstillfällen och dessutom översattes Europainformationens bok Finland 5 år i Europeiska unionen till estniska. 1 500 exemplar av boken delades ut via Estlands EU-informationsnät. Även Smaker från den växande unionen publicerades i form av en artikelserie på 10 delar i Estlands ledande tidning för hem och trädgård.

"Inom ramen för projektet för partnersamverkan hölls flera gemensamma seminarier för finländska och estniska regioninformatörer och enskilda finländska regioninformatörer besökte även orter i Estland för att hålla föredrag", förtydligade Hämäläinen. Under årens lopp genomförde utrikesministeriets representanter ett flertal projekt med hjälp av de estniska samarbetsparterna. Finland finansierade samarbetet främst med medel för närområdessamarbete, och dessutom deltog båda parter i finansieringen med egna medel. "Medborgarorganisationers och intressegruppers deltagande i lokala informationsprojekt enligt finsk modell har främjat upprättandet av ett EU-informationsnät på bred bas i Estland", sade Hansson.

Som nytt EU-land förmådde Finland naturligtvis dela med sig av sina erfarenheter av förberedelserna inför medlemskapet. "Detta har varit en värdefull erfarenhet. Vi har båda lärt oss mycket; även finländarna har fått idéer från Estland, det har alltså inte enbart varit fråga om export av know-how", bedömde Hämäläinen. Hon hoppas att det fruktbara informationssamarbetet även skall fortsätta under Estlands EU-medlemskap.

Regeringen stadfäste Finlands nya strategi för närområdessamarbetet den 22 april. Närområdessamarbetets huvudsakliga målområden är fortfarande nordvästra Ryssland, särskilt de närområden som gränsar till Finland. När de baltiska länderna ansluter sig till Europeiska unionen kommer det bilaterala närområdessamarbetet med dessa länder att avslutas. Samarbetet fortsätter som normalt samarbete mellan EU-länder samt inom ramen för det regionala samarbetet.

Europainformationens webbsidor

EU
Viro