Ett säkert Afrika är i Europas intresse

Ett säkert Afrika är i Europas intresse

”Säkerhet och utveckling är beroende av varandra och framskrider parallellt. Genom att investera i Afrika investerar EU i Europas säkerhet. Länder som Finland behövs i det här arbetet”, säger chefen för Afrikaavdelningen i EU:s utrikestjänst Koen Vervaeke.

Vervaeke höll ett anförande under ett seminarium om bakgrunden till Afrikas våldsamma extrema rörelser och radikalisering, som ordnades av utrikesministeriet och International Crisis Group, en internationell organisation för fredsmedling.

Sahel lider av torka, klimatförändringar, fattigdom och ur dem växer det fram radikalisering och våldsamma extrema rörelser. Dessa rörelser har haft en förödande inverkan på utvecklingen i många afrikanska länder. Boko Haram i Nigeria och flera olika väpnade grupper i Mali har tvingat tusentals människor på flykt och ökat instabiliteten i regionen.

Afrikka-seminaari
Kirsi Henriksson som leder EU:s civila krishanteringsinsats i Niger, forskare Mahdi Abdile, Kyrkans Utlandshjälp och direktör Iina Soiri, Nordiska Afrikainstitutet. Foto: Helena Kiiskinen.

”Sahel är en mycket bräcklig region. Där behövs arbetsplatser, jämlikhet och utveckling som inkluderar alla. I EU är vi mycket aktiva i säkerhetsfrågor eftersom händelser i Afrika påverkar Europa direkt. Det är ändå svårt att åtgärda problemen eftersom de bakomliggande orsakerna är så komplexa”, säger Vervaeke.

EU vill hjälpa Sahelregionen att klara av de allt större problemen som beror på befolkningstillväxt, belastningen av miljön, extrem fattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet, inre spänningar, outvecklad social och ekonomisk infrastruktur och brist på mat. Dessa orsakar i sin tur flyktingskap, brottslighet, radikalisering och våldsamma extrema rörelser, irreguljär migration, människohandel och människosmuggling.

Genom EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika stöder man särskilt sysselsättning bland ungdomar och kvinnor. Fokus ligger på yrkesutbildning och att starta små företag. Människor som återvänder får utbildning och i samhällena bygger man upp basservice, som till exempel matsäkerhet, hälsovård, utbildning och social trygghet.

UKKMI Afrikka-seminaarissa
Seminariet öppnades av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Ekonomi och säkerhet hänger ihop

Enligt Vervaeke måste Afrika och Europa tillsammans lösa frågor som rör politik, ekonomi, säkerhet och migration. Många afrikanska länder tar i allt högre grad ansvar för sin egen säkerhet.

”Afrika innebär stora möjligheter för Europa, bara vi ingriper i hoten och låter demokratin utvecklas. Det är avgörande att det skapas arbetsplatser. Ungdomar behöver jobb, men Afrika behöver också investeringar och strukturella reformer, och de har redan satt igång. Många afrikanska länder tar klivet direkt in i den digitala tidsåldern och en allt större del av Afrikas bruttonationalinkomst kommer från digitaliseringen” berättar Vervaeke.

”Sahelregionen väntar otåligt på insatser från EU. Tillsvidare har man främst närmat sig problemen med tanke på säkerheten, utvecklingen har varit ett sidospår”, bedömer Kirsi Henriksson som leder EU:s civila krishanteringsinsats i Niger. ”Det internationella samfundet ser till sin egen säkerhet, vilket är förståeligt. Kärnfrågan är ändå hur man ska hindra att människor radikaliseras.”

Outi Einola-Head

International Crisis Group (ICG) är en ansedd oberoende organisation som arbetar för att förebygga och hantera konflikter.  ICG:s analyser, policyrekommendationer, informationsspridning och påverkansarbete på hög nivå är baserade på fältarbete och har både direkt och indirekt inflytande på hur konflikter förebyggs, löses och på återuppbyggnadsarbetet efteråt.

ICG producerar kring 90 rapporter och översikter varje år och därtill nyhetsöversikten Crisis Watch som kommer ut varje månad med analyser av aktuella kriser.

Finland har understött organisationens arbete med 1,25 miljoner euro under åren 2013–2016.

Länkar till ICG:s senaste rapporter:

Nigeria: Women and the Boko Haram Insurgency: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-women-and-boko-haram-insurgency

Cameroon: Confronting Boko Haram:

Forced out of Towns in the Sahel, Africa's JihadistsGo Rural:

Muualla verkossa