Turkiets EU-medlemskap dominerade utrikesministerbesök


Ankara, 6.11. (FNB) Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp), som på torsdagen inledde ett besök i Turkiet, sade på kvällen att den nuvarande regeringen har gjort mycket för att uppfylla villkoren för ett medlemskap i EU. Men han tillade att det fortfarande råder brister i verkställandet.

Tuomioja träffade på torsdagskvällen i Ankara premiärminister Recep Tayyip Erdogan och han hade också inofficiella förhandlingar med utrikesminister Abdullah Gul.

Förhandlingarna dominerades av den rapport EU-kommissionen publicerade i onsdags där kommissionen tog ställning till de åtgärder Turkiet vidtagit.

Kommissionen förklarade att Turkiet inte ännu uppfyller de politiska kriterierna för ett medlemskap. Kommissionen fäste bland annat uppmärksamhet vid frågan om rättsväsendets oavhängighet och bristerna i mänskliga rättigheter samt vid frågan om arméns inblandning i det politiska livet.

Kommissionen hänvisade också för första gången i detta sammanhang till det delade Cypern.

Cypern-frågan kommer upp senare

Under sitt samtal med Erdogan berörde Tuomioja inte ett annat stort problemkomplex, kurdernas och de övriga minoriteternas ställning. Däremot tog man upp Cypern, eftersom Turkiet har upplevt den frågan som ett nytt villkor.

- Men så är ju inte fallet. Från första början har det stått klart att det är helt omöjligt att tänka sig en situation där Cypern fortfarande är delat, samtidigt som Turkiet, Grekland och Cypern är medlemmar i EU, sade Tuomioja.

Han sade sig ha fått uppfattningen att den turkiska regeringen har ändrat inställning och nu är betydligt mer positivt inställd till en lösning. Men han tillade att turkcyprioternas ledning inte har gjort några eftergifter.

Tuomiojas budskap var det samma som EU-kommissionens. Det är fortfarande möjligt att inleda förhandlingar utgående från generalsekreterare Kofi Annans förslag.

På fredag fortsätter Tuomioja sitt besök med bland annat officiella förhandlingar med utrikesminister Gul.

Tuomioja reste till Ankara från Moldovas huvudstad Chisinau, där han deltog i EU:s utrikesministermöte.

Tuomioja tänker på fredagen lyssna mycket noggrant till vilken bedömning representanterna för det civila samhället och människorättsorganisationer gör av utvecklingen och situationen i det egna landet.
Enligt Tuomioja är man i Turkiet medveten om att Finland inom EU uppriktigt agerat för ett turkiskt medlemskap. En förutsättning är dock att villkoren uppfylls.

Turkiet vill ha ett datum
Turkiet önskar att man nästa år skulle fastställa ett datum för inledandet av medlemskapsförhandlingar. Detta är enligt Tuomioja fullt möjligt.
Inom vilken tidtabell förhandlingarna kan slutföras är dock en helt annan fråga.
Under diskussionerna i torsdags tog man även upp bilaterala frågor, såsom förbindelserna inom handel och ekonomi samt investeringar.
Enligt Tuomioja tog man även upp ärenden som gällde vissa enskilda företag med den turkiska parten.
TeliaSonera har haft problem med förvaltningen av det turkiska operatörföretaget Turkcell, som bolaget är delägare till.