Tuore selvitys vaatii nuorten osallistamista konfliktien ennaltaehkäisyssä ja rauhanprosesseissa

Tuore selvitys vaatii nuorten osallistamista konfliktien ennaltaehkäisyssä ja rauhanprosesseissa

YK:n pääsihteerin nuorisoasioiden erityisedustaja Jayathma Wickramanayake julkisti keskiviikkona 17. heinäkuuta YK:n turvallisuusneuvoston nuoria, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevässä istunnossa Ali Altiokin ja Irena Grizeljin tekemän ”#WeAreHere” –selvityksen nuorten roolista rauhanprosesseissa. Selvitys sisältää tapaustutkimuksia muun muassa Afganistanista, Keski-Afrikan tasavallasta, Myanmarista, Pohjois-Irlannista, Sri Lankalta, Syyriasta ja Jemenistä.

Nuorisosymposiumin osallistujat maaliskuussa Helsingin Säätytalolla. Kuva: Nikke Puskala

#WeAreHere korostaa niitä myönteisiä tapoja, joilla nuoret ovat voivat edistää rauhantyötä ja osallistua rauhanprosesseihin ympäri maailman. Nuorten rooli rauhansopimusten toimeenpanon onnistumisessa todetaan selvityksessä merkittäväksi. Sen lisäksi, että nuoret muodostavat usein suurimman osan konfliktimaiden väestöstä, he osallistuvat myös vääjäämättä yhteiskunnan sisäisen luottamuksen uudelleenrakennukseen sekä johtavat sovintoprosesseja yli sukupolvien. Nuoria ei saa jättää sivuun päätöksenteossa.

Altiokin ja Grizeljin selvityksen tulokset haastavat perinteiset käsitykset rauhanprosessien inkluusiosta. Jotta nuorten rooli rauhanprosesseissa olisi merkityksellistä, heidän tulee luoda kontakteja toisiinsa niin neuvotteluhuoneiden sisällä, ulkopuolella kuin neuvotteluhuoneiden ympärilläkin. YK:n pääsihteeri António Guterres toivoo, että eri toimijat, kuten päätöksentekijät, yhteisöjen johtajat, rauhanvälittäjät ja rauhanrakentajat käyttäisivät selvityksen pääviestejä ja suosituksia inspiraationa ja opasteena työssään.

Suomi edistää nuorten asemaa rauhanprosesseissa

#WeAreHere –selvitys valmisteltiin Helsingissä 5.–6. maaliskuuta järjestetyssä nuorten osallisuutta rauhanprosesseissa käsittelevän symposiumin yhteydessä. Suomen rahoittama kansainvälinen tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan, ja toi yhteen nuoria rauhanrakentajia ja eri järjestöjen edustajia yli kolmestakymmenestä maasta.  Keskustelujen pohjana käytettiin myös Independent Progress Study on Youth, Peace and Security –raporttia, joka toteutettiin YK:n turvallisuusneuvoston nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman (2250) myötä.

Nuorisosymposiumin avauskeskusteluun osallistuivat myös Suomen, Kolumbian ja Qatarin ulkoministerit sekä YK:n pääsihteerin nuorisoasiain erityisedustaja Jayathma Wickramanayake. Kuva: Nikke Puskala.

Rauhanvälitys on yksi Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisista painopistealueista. Rauhanprosessien tukityössä Suomi kiinnittää erityistä huomiota inklusiiviseen lähestymistapaan, eli mm. naisten ja nuorten omistajuuden lisäämiseen. Inklusiiviset prosessit lisäävät rauhan kestävyyden todennäköisyyttä. Suomi on yksi nuoret, rauha ja turvallisuus -teeman edelläkävijöistä, ja on laatimassa kansallista toimintaohjelmaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi – tiettävästi ensimmäisenä maana maailmassa.

Altiokin ja Grizeljin #WeAreHere -selvityksen pääset lukemaan täältä(Linkki toiselle verkkosivustolle).