Tuomioja: Vain YK:n kautta kestäviä ratkaisuja

Ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi Yleisradion Aamu-TV:lle antamassaan haastattelussa, että maailman turvallisuustilanne riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka pitkään sotatoimet Irakissa kestävät. Tuomiojan mukaan kaikki EU:n jäsenmaat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että päätökset, jotka koskevat sekä humanitaarista apua että Irakin tulevaisuutta käsitellään YK:ssa.


Ulkoministeri Erkki Tuomioja Ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi Yleisradion Aamu-TV:lle antamassaan haastattelussa, että maailman turvallisuustilanne riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka pitkään sotatoimet Irakissa kestävät. - Pitää tietenkin varautua pakolaisten määrän kasvuun ja humanitaarisen avun tarpeeseen, mutta turvallisuuden kannalta sodalla on myös paljon pitkäaikaisempia vaikutuksia sen suhteen, minkälaiseen maailmaan tällaisen yksipuolisen toiminnan seurauksena ollaan menossa.
Tuomiojan mukaan EU:n huippukokouksessa ei keskusteltu sodan oikeutuksesta, sillä jäsenmaiden eriävät näkemykset ovat tulleet jo esille YK:n turvallisuusneuvostossa eikä kukaan ole muuttanut kansallisia kannanottojaan.
-Kokouksessa keskityttiin siihen, mitä EU ja jäsenmaat voivat tehdä humanitaarisen tilanteen osalta. Hyvin tärkeää oli se, että kaikki jäsenmaat haluavat asian käsittelyä YK:ssa. Tämä tilanne ei voi johtaa siihen, että Irakin poliittisesta tulevaisuudesta päätettäisiin jossain muualla. Ainoastaan YK:n kautta voidaan kestäviä ratkaisuja yrittää. Tuomioja painotti, että on ennen kaikkea pohdittava sitä, mitä tehdään sitten kun Bagdadissa ollaan ja mitkä ovat pitkän aikavälin heijastusvaikutukset.
- YK:n puitteissa on koko toisen maailmansodan jälkeen yritetty rakentaa kansainvälistä oikeusjärjestystä, jossa Saddam Husseinin kaltaiset diktaattorit ja muut ihmisoikeusrikkojat pitää ensisijaisesti saada oikeudelliseen vastuuseen.

Kysymykseen koskien Yhdysvaltain pyyntöä Irakin suurlähetystöjen sulkemisesta eri maissa Tuomioja vastasi:
- Suomi ei ole tällaista pyyntöä saanut, emmekä me tule sellaiseen reagoimaan. Aikanaan katsotaan millainen hallinto Irakissa on, mutta pitää muistaa, että Irak on tunnustettu YK:n jäsenvaltio.

Tuomiojan mukaan Irakin kriisin humanitaariset seuraukset saattavat olla vakavia, mutta on myös pohdittava sitä, miten voidaan toimia joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisemiseksi. - Jos ennaltaehkäisevät iskut ovat tämä tapa, niin silloin on todella pelottavia näkymiä, jo ihan naapurivaltioita ja esimerkiksi Korean niemimaan tilannetta ajatellen.
EU
YK
ulko- ja turvallisuuspolitiikka