Tuomioja och Sahlin diskuterade hur förbättra finskans ställning

Sveriges regering kommer inom detta år att skapa en handlingsplan för att förbättra finskans ställning i Sverige, meddelade Sveriges demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin i Stockholm på tisdagen. Sahlin diskuterade frågan med utrikesminister Erkki Tuomioja på tisdagen.
Ministrarna leder språksamarbetet mellan Sverige och Finland.

"Det har skett en klar förändring. Vi är nöjda med den svenska regeringens planer", sade Tuomioja på en gemensam presskonferens med Sahlin på tisdagen.

Enligt Sahlin kommer regeringen bland annat att dryfta hur de finskspråkigas rättigheter kan garanteras i Mälardalen, där största delen av de finsktalande i Sverige är bosatta.
Möjligheterna att använda det egna modersmålet anses vara viktigt inom skolan och äldreomsorgen och hos myndigheterna. Sahlin lovade utreda möjligheterna att förbättra det finska språkets ställning på alla dessa områden.

En ny minoritetsspråklag har varit i kraft i Sverige i två år. Lagen ger finskspråkiga vissa rättigheter. Det är till exempel möjligt att uträtta ärenden hos myndigheter på finska i fem kommuner i norra Sverige, men inte i de tätt bosatta områdena i södra Sverige.

I en nyligen utgiven rapport föreslår minoritetsarbetsgruppen att finskans ställning som minoritetsspråk borde utvidgas så att den gäller de områden i Sverige där största delen av sverigefinländarna bor. Utrikesminister Erkki Tuomioja har varit finländsk ordförande för den svensk-finska minoritetsarbetsgruppen.

Sverige lovade en plan för att förbättra finskans ställning

"Finskan - ett inhemskt språk i Sverige"-utställningen invigdes på Finlands ambassad(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Den finsk-svenska minoritetsarbetsgruppens mellanrapport överlämnades

Ruotsi
Suomi
kulttuuri