Tunisiens utrikesminister i Finland


Tunisiens utrikesminister Habib Ben Yahia besökte Finland fredagen den 2 februari på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja. Eftersom Tunisien för närvarande fungerar som ordförande för FNs säkerhetsråd, rörde sig samtalen om aktuella internationella spörsmål som FNs fredsbevarande verksamhet, situationen i Mellan Östern och problemen i Väst-Sahara. Dessutom diskuterade ministrarna om samarbetet mellan EU och Nordafrika samt om de bilaterala relationerna. Utrikesminister Yahia träffade också utrikeshandelsminister Kimmo Sasi.