Titta Majasta kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö

Valtioneuvosto määräsi esittelyssään torstaina 9. joulukuuta ulkoministeriön kehityspoliittiselle osastolle uuden osastopäällikön.

Titta Maja. Kuva: Robert Nyblin

 Valtioneuvosto määräsi kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Titta Majan ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään määräajaksi 13.12.2021–31.8.2025.

Maja on toiminut kehityspoliittisen osaston apulaisosastopäällikkönä vuodesta 2020. Tätä ennen hän oli Eteläisen Aasian yksikön yksikönpäällikkönä vuosina 2018–2020. Kauppapolitiikka-lehden päätoimittajana Maja työskenteli yhden vuoden ajan vuodesta 2017 lähtien. Ennen näitä ulkoministeriön tehtäviä hän työskenteli Genevessä Suomen pysyvässä edustustossa aseriisunnan ja asevalvonnan vastuuvirkamiehenä vuosina 2015–2017. Vuotta aiemmin hän toimi samassa edustustossa ihmisoikeuskysymysten parissa. Muuta edustustokokemusta hänellä on Santiago de Chilestä ja Tallinnasta sekä Euroopan unionin delegaatiosta Brasiliasta. Ennen ulkoministeriöön tuloa Maja työskenteli YK-järjestöjen palveluksessa. 

Ulkoministeriön palvelukseen Maja on tullut vuonna 2002. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, puh. 029 535 0038. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.