Tekoälykonferenssi keräsi lähes 400 osallistujaa Finlandia-talolle

Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajakauden osana järjestetty tekoälyn vaikutuksia ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan käsitellyt konferenssi ylitti odotukset osallistujamäärän osalta. Kaksipäiväisessä konferenssissa paikalla oli odotetun 300 hengen sijaan noin 400 ihmistä.

Konferenssin avauspuhujat: Ranskan oikeusministeri Belloubet (vas.), ulkoministeri Soini ja Euroopan neuvoston pääsihteeri Jagland. Kuva: Kimmo Räisänen

Konferenssitila täyttyi lähes ääriään myöten ympäri maailmaa saapuneista osanottajista erityisesti ulkoministeri Soinin, pääsihteeri Jaglandin ja Ranskan oikeusministeri Belloubet’n alkusanojen aikana. Ulkoministeri Soini pohti avaaispuheessaan muun muassa esimerkin näyttämisen tärkeyttä: ensimmäiset askeleet voivat olla merkittäviä sen osalta, millaiseksi tekoälyn, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion suhde muovautuu.

Konferenssin avauspäivän ohjelmaan kuului arvovieraiden puheenvuorojen lisäksi kaksi paneelikeskustelua, sekä AI in Action –messutapahtuma, jonka puitteissa monet yritykset ja julkiset toimijat pääsivät esittelemään omaa tekoälyyn liittyviä innovaatioitaan. Päivän ensimmäisen paneelin pääaiheena oli tekoäly ja ihmisoikeudet. Paneelissa puhujana oli mm. EU:n perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty, joka korosti, että tekoäly tulisi ”valtavirtaistaa” jo olemassa oleviin ihmisoikeusjärjestelmiin.

Päivän toisen tekoälyyn ja demokratiaan keskittyneen paneelin osanottajien joukossa olivat Moez Chakchouk, UNESCON viestintäosaston apulaisjohtaja sekä EU:n korkean tason tekoälyryhmää luotsaava Pekka Ala-Pietilä, joka toi paneelissa esille ryhmän valmistelemat EU:n tekoälyä koskevat eettiset suositukset (guidelines). Suositukset julkaistaan myöhemmin keväällä.

Toisen päivän avasi oikeusministeri Häkkänen. Oikeusministeri peräänkuulutti puheessaan demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvaa eurooppalaista lähestymistapaa suhteessa tekoälyyn. Päivän ainoassa paneelissa käsiteltiin tekoälyä ja oikeusvaltiota. Pääosin korkean tason oikeudellisen alan osaajista koostuneessa paneelissa esitettiin monia eri näkemyksiä tekoälyn sääntelyn merkittävyydestä ja laadusta.

Konferenssin loppupäätelmät esitteli professori Markku Suksi. Suksi totesi tekoälyn oikeudellisen sääntelyn olevan välttämätöntä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian näkökulmasta. Suksi kuitenkin lisäsi, sääntelyn ei tulisi olla vain rajoittavaa, vaan myös mahdollistavaa (enabling).

Konferenssin loppupäätelmiin pääsee perehtymään tarkemmin täällä(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö kiittää lämpimästi kaikkia konferenssin järjestäjiä, puhujia, ja osallistujia! Suomen puheenjohtajakausi jatkuu 17.5.2019 saakka.