Teknisen tuen ohjelman hakukierros 2023 julkisen hallinnon rakenneuudistuksia tukeville hankkeille avattu

Euroopan komissio tarjoaa jäsenmaille teknistä tukea, jolla edistetään kestävää taloudellista kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä tuetaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamista. Tukea tarjoavan teknisen tuen välineen (Technical Support Instrument, TSI) hankehakukierros vuodelle 2023 on avattu. Kansallinen määräaika hakemusten jättämiselle on 24.10.2022.

Teknisen tuen välineen tavoitteena on tukea jäsenmaiden hallintoja toimissa, joilla voidaan edistää rakenteellisia uudistuksia, talouden elpymistä, kasvua ja kilpailukykyä tai hallitusohjelman mukaisia uudistuksia. Lisäksi vuoden 2023 hakukierroksella voidaan tukea elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Recilience Facility) kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanoon liittyviä toimia.

Ministeriöt ja virastot voivat halutessaan hakeutua hankkeellaan osaksi komission hyväksymiä lippulaiva-aloitteita, joita on tänä vuonna mm. vihreän siirtymän, digitaalisaation, kestävän kasvun, maahanmuuton, terveyden-, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä nuorison tukemisen aloilla. Lisäksi hankkeita voidaan toteuttaa yhteistyössä toisten EU-maiden kanssa ns. multi-country-hankeyhteistyön muodossa.   

Tähän mennessä rakenneuudistusten tukiohjelman avulla on toteutettu noin 1500 hanketta 27 jäsenmaassa. Esimerkkejä toteutetuista hankkeista löytyy mm. Euroopan komission verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Asiantuntijatukea myönnetään TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella, joita ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Tukea voidaan suunnata lähes kaikille hallinnonaloille kriteerien mukaisesti. Hakemukseen voi hakuvaiheessa nimetä asiantuntemuksesta välittävän tahon, joka voi olla esimerkiksi toinen jäsenvaltio, komissio, kansainvälinen organisaatio, komission kilpailuttama konsulttitoimisto tai muu yhdessä komission kanssa sovittava taho. Hyväksytyn hakemuksen hankerahoitus menee hanketta toteuttavalle taholle. Ohjelma ei vaadi omarahoitusosuutta.

Hakemukset tulee jättää DG Reformin ylläpitämään sähköiseen alustaan viimeistään maanantaina 24.10.2022. Alustaan kirjautumista varten virastolle tulee luoda EU Login (ent. ECAS) -tunnus. Tunnusta käyttävä sähköpostiosoite tulee ilmoittaa osoitteeseen twinning@formin.fi viimeistään 14.10.2022. Komissio myöntää tämän jälkeen ao. sähköpostiosoitteelle pääsyn portaaliin hakemusten jättämistä varten.  

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa arvioidusti keväällä 2023. 

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM, joka tarjoaa mielellään tukea ja opastusta jo ennen hakemusten jättämistä. Kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriö, joka toimii Suomen kansallisena yhteystahona ja josta saa lisätietoja ohjelmasta sekä hakuprosessista.

Lisätietoja