Teemapäivä haastaa toimimaan kestävän kehityksen puolesta

Teemapäivä haastaa toimimaan kestävän kehityksen puolesta

YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden vuosipäivänä 25. syyskuuta ihmisiä eri puolilla maailmaa kannustetaan konkreettisiin tekoihin kestävän kehityksen edistämiseksi.

     

Heinäkuussa julkistetun kehitysyhteistyögallupin mukaan jo puolet suomalaista on kuullut maailman yhteisistä kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030), mikä on liki 20 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Myös kansainvälisesti tietoisuus tavoitteista on vahvistunut SDG Action Campaign ja Global Goals -tyyppisten kampanjaverkostojen siivittämänä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sovittiin vuonna 2015.

Vastuu tavoitteiden saavuttamisesta on yhteiskunnan kaikilla tasoilla – valtioilla, kunnilla, kaupungeilla, yrityksillä, järjestöillä ja yksittäisillä kansalaisilla. Kestävään kehitykseen kuuluvat muun muassa köyhyyden, nälän ja eriarvoisuuden poistaminen, sukupuolten tasa-arvo sekä ratkaisujen löytäminen ilmasto- ja ympäristökysymyksiin vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden vuosipäivänä 25. syyskuuta YK:n SDG-kampanja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä eri puolilla maailmaa konkreettisiin tekoihin kestävän kehityksen puolesta. Verkoston koordinoimalla verkkosivulla kuka tahansa voi selata teemapäivän tapahtumia eri maissa, kertoa omista toimistaan tai viestiä aiheesta sosiaalisessa mediassa #Act4SDGs -aihetunnisteella. Globaali tuen ilmaus tavoitteille toimii viestinä maailman päättäjille, jotka samana päivänä aloittavat YK:n yleiskokouksen New Yorkissa.

Toukokuussa julkistettu kestävän kehityksen seurantaraportti totesi, että vaikka maailmassa esimerkiksi äitien ja lasten terveys ovat parantuneet ja vesi ja sähkö ovat entistä useamman ulottuvilla, uhkaavat monet kehitystä jarruttavat ilmiöt samalla kärjistyä ja viedä pohjaa tavoitteiden saavuttamiselta. Näitä haasteita ovat muun muassa ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu.

Suomessa inspiraatiota tavoitteita edistävään toimintaan – muulloinkin kuin vuosipäivänä – voi hakea mm. kestävän kehityksen sitoumus2050 -sivustolta, joka listaa suomalaisten yhteisöjen ja yksilöiden tekemiä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Esimerkkejä siitä, kuinka vaikuttaa globaaleihin kehityshaasteisiin omassa arjessa, löytyy myös ulkoministeriön tuottamalta, kouluille suunnatulta maailma2030 -sivustolta.

Mitä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet?
Lue lisää: um.fi/agenda2030