Team Finlandin asiakkuudenhallinta tehostuu

Julkisten yrityspalveluiden tuottajien yhteinen järjestelmä tehostaa Team Finland –verkoston työtä.

Kuva Team Finland -tilaisuudesta, jossa ihmisiä keskustelemassa pöytien ympärillä.

Ulkoministeriö on ollut rakentamassa uutta asiakkuudenhallinnan digitaalista järjestelmää, jota käyttävät Team Finland-vientiverkoston ydintoimijat. Kaikki järjestelmää hyödyntävät organisaatiot palvelevat ja tukevat suomalaisia yrityksiä niiden vientiponnisteluissa.

Järjestelmä mahdollistaa sen, että olennaiset tiedot yritysasiakkaista ovat keskeisten toimijoiden saatavilla reaaliaikaisesti. Yhtenäinen toimintamalli syventää Team Finland –vientiyhteistyötä ja tekee siitä entistä joustavampaa organisaatioiden välillä.

Julkiset palveluntarjoajat auttavat kymmeniä tuhansia suomalaisyrityksiä. Sähköisen työkalun avulla ne voivat poimia järjestelmästä aiempaa helpommin kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä.

-Järjestelmä on kuin liima, joka yhdistää Team Finland -toimijat. Haluamme tehokkaasti auttaa suomalaisia yrityksiä viennissään. Suomen hyvinvointi nojaa suomalaisten yritysten hyvinvointiin, sanoo ulkoministeriön johtava asiantuntija Juha Markkanen ja kehuu uuden toimintamallin tehostavan yritysten kansainvälistymistä.

Ulkoministeriön lisäksi järjestelmää rakensivat ja alkavat käyttää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaiset toimijat, ELY-keskukset, Business Finland, Finnvera, TE-toimistot ja Tukes. Järjestelmällä on kuudessa eri organisaatiossa jo 1400 käyttäjää, ja lopullinen määrä on 1800 käyttäjää.

Tietoturvallisen asiakastiedon vaihdon mahdollistaa vuonna 2017 säädetty laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä. Laki edellyttää, että talletetut, luovutetut ja käytetyt asiakastiedot ovat virkatehtäville tarpeellisia.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)