Team Finland -verkoston uusi strategia tehostaa toimintaa yritysten hyväksi

Team Finland -verkoston uusi strategia tarjoaa tukevan selkänojan suomalaisten yritysten auttamiselle Suomessa ja kohdemarkkinoilla. Strategian ja sen toimeenpanon punainen lanka on tuottaa lisäarvoa suomalaisille yrityksille, jotka tavoittelevat vientinsä kasvattamista ja toimintansa kansainvälistämistä.

Suurlähettiläät ja Team Finland -asiantuntijat tapaamassa yrityksiä Team Finland -päivässä elokuussa 2019. Kuva: Katri Källbacka/UM.
Suurlähettiläät ja Team Finland -asiantuntijat tapaamassa yrityksiä Team Finland -päivässä elokuussa 2019. Kuva: Katri Källbacka/UM.

Ulkoministeriö ja sen yli 80 ulkomailla toimivaa edustustoa auttavat suomalaisyrityksiä kansainvälisen kasvun polulla. Team Finland -verkoston uusi strategia antaa selkeät tavoitteet ja toiminnan suunnan koko verkoston toiminnalle.

Team Finland -verkoston uusi strategia hyväksyttiin Team Finland -johtoryhmässä lokakuun lopussa. Strategialla vahvistettiin käytännönläheisiä tavoitteita sekä toimintatapoja. Lisäksi linjattiin Team Finland -työhön uusia mittareita verkoston keskinäiselle yhteistyölle ja sen edelleen kehittämiselle.

Ulkoministeriölle uusi strategia merkitsee erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyn kehittämistyön vahvistamista. Strategia kytkee ulkoministeriön ja Business Finlandin kohdemarkkinoita koskevan yhteistoimintamallin entistä tiiviimmin Suomen päässä tapahtuvaan verkoston toimintaan.

”Team Finland -verkosto ja ulkoministeriö sen ydintoimijana tukee suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä yhdistämällä suomalaisten yritysten tarjoamaa kohdemarkkinoiden kysyntään. UM:n rooli Team Finland -verkostossa painottuu juuri kohdemarkkinoilla tapahtuvaan toimintaan, jossa autetaan suomalaisia yrityksiä kiinnittymään paikallisiin kysyntävetoisiin ekosysteemeihin”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Strategian toimeenpano korostaa kuluvan vuoden aikana käyttöönotetun ulkoministeriön, Business Finlandin, Finnveran ja ELY-keskusten yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän, CRM:n merkitystä. Ulkoministeriössä ja sen edustustoissa tarjottava palvelu yrityksille tehostuu, kun tieto kulkee CRM:n kautta reaaliaikaisesti Team Finland -ydintoimijoiden välillä. Myös asiakaspalautteen merkitys verkoston toiminnan ohjaamisessa tulee korostumaan.

Ulkoministeriö edustustoverkostoineen on yksi Team Finland -verkoston ydintoimijoista yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin, Finnveran ja ELY-keskusten/TE-toimistojen kanssa. Verkostoon kuuluvat myös Team Finland -kumppaneina vienti- ja kansainvälistymispalveluja tuottavia organisaatioita Suomessa ja kohdemaissa.

Team Finland -verkosto edistää vientiä ja erityisesti pk-yritysten kansainvälistä kasvua tarjoamalla sujuvan palvelupolun kansainvälistyville yrityksille maakunnista maailmalle. Verkosto myös tekee maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen. Ulkoministeriön Team Finland -palveluita suomalaisille yrityksille ovat:

  • Kansainvälinen verkottuminen ja yhteyksien luominen

  • Kohdemarkkinoita, toimintaympäristöä ja markkinamahdollisuuksia koskeva tiedon tarjoaminen

  • Kauppapolitiikkaa ja kaupan esteiden purkamista koskeva neuvonta

  • Kehitysrahoitusinstrumenttien hyödyntäminen

Team Finland -toiminnan kehittäminen on osa pääministeri Rinteen hallitusohjelman viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa.

Lisätietoja:

Team Finland -suurlähettiläs Okko-Pekka Salmimies, ulkoministeriö, p. 050 406 7540, etunimi.sukunimi@formin.fi

Team Finland -verkoston uusi strategia(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland -verkoston organisaatiot(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa Team Finland -verkostosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)