TAIEX ja Twinning: Korona pysäyttänyt toiminnan

Koronaviruspandemialla on merkittäviä vaikutuksia TAIEX- ja Twinning-toimintaan. Komissio on perunut TAIEX-tapahtumat kesään asti, Twinningissä ratkaisuja haetaan maa- ja hankekohtaisesti.

Laajaa vaikutusta toimintaan

Komission lähtökohtana on, että nykyisessä tilanteessa Twinning-hanke voidaan keskeyttää määräajaksi tai sitä voidaan jatkaa etätyönä, mikäli hankkeen tavoitteita voidaan näin edistää riittävästi. Hankkeita edunsaajamaissa koordinoivien pitkäaikaisten asiantuntijoiden (Resident Twinning Adviser, RTA) osalta ratkaisut edunsaajamaahan jäämisen ja kotimaahan palaamisen välillä tehdään hankekohtaisesti.

Suomi on tällä hetkellä mukana 11 Twinning-hankkeessa yhdeksässä maassa. Hankkeissa ei tällä hetkellä tehdä asiantuntijamissioita edunsaajamaihin.

Poikkeuksellinen tilanne on näkynyt tarjouskilpailuun avattujen Twinning-hankkeiden määrän huomattavana pienentymisenä. Suomi on kuitenkin jättänyt tarjouksia edelleen aktiivisesti ja on lisäksi jo ehtinyt voittaa kaksi Twinning-tarjouskilpailua tänä vuonna.

Twinningin ohella myös TAIEX kärsii koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta. Komissio on toistaiseksi perunut kaikki TAIEX-tapahtumat toukokuun loppuun asti. Tapahtumia saatetaan joutua perumaan tämän jälkeenkin.

Ratkaisuja tehdään tilanteen ehdoilla

Komissio on peräänkuuluttanut joustavia ja käytännöllisiä ratkaisuja. EU:n delegaatiot kartoittavat yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa, miten Twinning-toimintaa voidaan tässä tilanteessa jatkaa. Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto DG NEAR on lisäksi ilmoittanut väliaikaisista ja Twinning-manuaalia täydentävistä menettelyistä(Linkki toiselle web-sivustolle.) tilanteen helpottamiseksi.

Komissio pyrkii löytämään maalis- ja huhtikuulta perutuille TAIEX-tapahtumille uudet ajankohdat. Tämän ohella DG NEAR selvittää mahdollisuuksia järjestää TAIEX-tapahtumia etäyhteyksien avulla.

Tilanne saattaa myös mahdollistaa kokonaan uusien avausten tekemisen. Komission ja EU-jäsenmaiden välillä on käyty keskusteluja nopeutetun teknisen tuen tarjoamisesta kumppanimaille koronaviruspandemiaan vastaamisessa. Tässä yhteydessä TAIEX on ollut esillä yhtenä mahdollisena instrumenttina. Toteutuessaan aloite saattaisi tarkoittaa koronaviruspandemiaan liittyvien TAIEX-tapahtumien järjestämistä kevään mittaan.

TAIEX ja Twinning ovat Euroopan unionin rahoittamia instrumentteja, joilla kehitetään edunsaajamaiden hallintoa ja lainsäädäntöä. Toiminta keskittyy pääasiassa EU:n lähialueille laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaihin. Instrumenttien toiminta perustuu EU-jäsenmaiden ja edunsaajamaiden tiiviille yhteistyölle.

Suomessa instrumentteja koordinoi ulkoministeriössä toimiva kansallinen Twinning- ja TAIEX-tiimi.  Voit seurata tiimiä Twitterissä @Twinning_FI.