Utrikesminister Calmy-Rey: Schweiz oroar sig för civilbefolkningen i Irak

Schweiz' färska utrikesminister Micheline Calmy-Rey gjorde sitt första officiella ministerbesök till Finland på torsdagen. "Finlands och Schweitz' ståndpunkter i Iran-frågan är långt desamma", sade utrikesminister Erkki Tuomioja vid ministrarnas gemensamma presskonferens.

Enligt Calmy-Rey oroar sig schwizarna i första hand för civilbefolkningen i Irak. "Schweiz är bestämt mot kriget i Irak redan av rent humanitära skäl", konstaterade Calmy-Rey och betonade att Schweiz gör allt för att kriget kunde undvikas-

Schweiz föreslår att man framskrider stegvis för att lösa krisen i Irak. Det första steget är vapensinspektionerna, och FN-inspektörerna bör få mera tid. Nästa steg vore en ny FN-resolution, i vilken Schweiz skulle vilja få med en klar hänvisning till internationell rätt och humanitära principer. Om det efter detta ännu funnes en möjlighet att undvika krig, vore Schweiz redo att vara värd för förhandlingarna. Vi delar med Finland samma värden i denna frågan", konstaterade Calmy-Rey.

Det eventuella behovet av humanitär hjälp i efterkrigets Irak kommenterade Calmy-Rey med att Schweiz är redo att hjäpa. Hon påminde också om att schweizarna har mycket att ge särskilt för demokratiseringsprocessen och kunskapen om federalism. All humanitär hjälp till Irak bör ha FNs fullmakt, tillade Tuomioja.

"Vi hälsar Schweiz på det varmaste välkommen till FN", sade Tuomioja. Schweiz har bidragit mera till det internationella samfundet än många andra länder, trots att Schweiz först nyligen anslöt sig till FN, påpekade Tuomioja.

För närvarande förhandlar Schweiz med EU om ett itnernationell bilateralt avtal och Calmy-rey önskar att förhandlingarna kan avslutas inom detta år. Vad ett EU-medleskap för Schweiz angår, påpekade Calmy-Rey att frågan inte nu är aktuell.

Calmy-Rey träffade även president Tarja Halonen, statsminister Pavo Lipponen och utrikeshandelsminister Jari Vilén.ulko- ja turvallisuuspolitiikka