Ambassadörsutnämningar

Republikens president utnämnde idag sex nya ambassadörer. Utrikesrådet Antti Sierla övertar från början av april Finlands ambassad i Belgien. Samtidigt leder han Finlands specialbeskickning för Nato. Sierla har hittills fungerat som Finlands ständiga representant i kommittén för EU-kommitten för politiska och säkerhetsfrågor i Bryssel.

Även Finlands representant i Europarådet byts. Detta uppdrag övertas i början av juli av utrikesrådet Ann-Marie Nyroos. Utrikesrådet Pekka Kujasalo blir i medlet av oktober ambassadör i Budapest i Ungern. Samtidigt inleder utrikesrådet Aleksi Härkönen sitt arbete som chef för den ständiga representationen för Organisationen för Europeiska säkerhets- och samarbete i Wien.

Utrikesrådet Hannu Uusi-Videnoja upptar i början av september tjänsten som ambassadör i Brasiliens huvudstad Brasilia. Vid samma tidpunkt börjar utrikesrådet Ilkka Heiskanen som ambassadör i Mexicos huvudstad Mexico City.