Suurlähettiläs Marja Lehto Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutin neuvostoon

Suurlähettiläs Marja Lehto valittiin Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutin (International Institute of Humanitarian Law, IIHL) neuvoston jäseneksi 6.9.2019.

Instituutti on itsenäinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka muun muassa kouluttaa ja tuottaa julkaisuja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden alalla. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta humanitaarisesta oikeudesta, mutta myös edistää humanitaarisen oikeuden parempaa toimeenpanoa lisäämällä dialogia tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken. Instituutti on tunnettu myös arvovaltaisista humanitaarisen oikeuden käsikirjoista ”San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflict at Sea” (1994) ja  ”The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict” (2006).

Instituutti tekee läheistä yhteistyötä muun muassa Punaisen ristin kansainvälisen komitean, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaiskomissaarin sekä YK:n kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa.

Instituutissa on noin 200 henkilöjäsentä, jotka ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tunnettuja asiantuntijoita. Neuvosto koostuu kahdestatoista jäsenestä. Se valvoo instituutin johtoa, päättää vuosittaisesta ohjelmasta, valitsee instituutin presidentin ja varapresidentit sekä pääsihteerin.

 

Kuva: Atelier Nyblin

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden instituutti sijaitsee San Remossa Italiassa.

Tällä hetkellä instituutin työssä korostuvat mm. aseteknologian kehityksen vaikutukset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tulkintaan ja soveltamiseen.

Suurlähettiläs Lehto on perehtynyt erityisesti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rajapintaan muiden oikeudenalojen kanssa (terrorisminvastainen sääntely, ihmisoikeudet, kansainvälinen ympäristöoikeus) ja haluaa nostaa näitä seikkoja esiin toimikaudellaan.

Lehto on myös YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan (International Law Commission, ILC(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) jäsen sekä ILC:n erityisraportoija aiheesta ympäristönsuojelu aseellisissa konflikteissa.

Mitä on kansainvälinen humanitaarinen oikeus?

Kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa on kyse sodan oikeussäännöistä. Ne perustuvat vuoden 1949 Geneven sopimuksiin ja näiden lisäpöytäkirjoihin. Sodan oikeussäännöillä pyritään rajoittamaan sodankäyntitapoja ja käytettäviä aseita sekä sääntelemään esimerkiksi haavoittuneiden hoidosta. Sopimuksilla suojataan pääasiassa sotatoimiin osallistumattomien oikeuksia: siviiliväestöä sekä haavoittuneita ja antautuneita sotilaita.

Lue lisää Suomen Punaisen Ristin sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä ulkoministeriön julkaisusta sodan oikeussäännöistä