Ambassadör Koistinen återvände från Bagdad: Läget är fortfarande instabilt

"Säkerhetssituationen i Bagdad är fortfarande instabil, och det finns ännu inga förutsättningar för diplomatisk representation", berättade Finlands ambassadör i Syrien efter det han sent på måndagen återvände från en inspektionsresa till Bagdad i Irak. Koistinen som tillsvidare ansvarar för skötseln av Irak-ärenden i regionen, körde under veckoslutet från Amman till Bagdad tillsammans med Finlands honorära generalkonsul i Amman, dr Rakan Rusheidat. Avsikten med resan var att bekanta sig med situationen i Bagdad och inspektera Finlands ambassadfastighet.

Förutom det instabila säkerhetsläget torde en funktionsoduglig administration utgöra ett hinder för att Finlands ambassad skall kunnas öppnas i en nära framtid. "Det finns inga administrativa myndigheter, dvs. det finns inga irakier som man kan förhandla med. Dessutom har amerikanerna som leder ockupationsmakterna avskaffat diplomatisk immunitet för beskickningar och diplomater i Bagdad. Beskickningarna i Bagdad är f.n. kontaktbyråer", berättade Koistinen. I Bagdad finns det för tillfället diplomater från Storbritannien, Spanien, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och Holland.

Finlands kanslibyggnad blev grundligt plundrad under kriget. Från kansliet stals möblerna, kontorsmateriel och - maskiner. Även kansliets bil försvann. "I kansliet arbetar f.n. dagligen den finländska byråsekreteraren Marita Ertomaa-Al-Yitayim, som i 40 varit i utrikesministeriets tjänst och som på ett förtjänstfullt sätt skött kansliets verksamhet och bevakat Finlands intressen", berättade Koistinen.

På kansliet finns nu endast ett bord en stol och några andra möbler samt en luftkonditioneringsapparat, som Koistinen försåg med en generator. Det finns inga telefonkontakter, men sådana har skall erhållas inom kort. Det har man lovats. F.n. upprätthålls kontakt genom satellittelefon.

"Om finländsk medborgare behöver utrikesministeriets hjälp i Bagdad, uppmanar jag honom att gå upp till kansliet, där han vid behov kan skicka till en diplomat från ett annat land", sade Koistinen.
"Det går säkert ännu månader innan situationen i Bagdad är sådan att man kan börja tänka på att öppna ambassaden på nytt", antog Koistinen. Det värsta problemet i Bagdad är nu bristen på elektricitet.
Man får el ett par timmar i dygnet, vilket åsamkar stor irritation. Och Bagdad erbjuder inte annars heller alltför uppmuntrande vyer. Krigets spår är uppenbara, tros precisionsbombningen. Man ser brända byggnader, skräp efter som sanitetsväsendet inte fungerar, och till på köpet kommer olidlig hetta och mycket damm. Människorna har dock ett stort behov att återgå till ett normalt liv, så man börjar se folk på gatorna även under kvällar trots säkerhetsproblemen. Det finns varor i butikerna för dem som kan
som har råd att köpa.

Koistinen träffade i Bagdad representanter för affärslivet i Irak, som även de vill vänta och se. Eftersom förvaltningen inte fungerar, så är det svårt att diskutera handelsrelationer. Irakiernas budskap var dock det att det lönar sig ta preliminär kontakt. Koistinen råder finländska affärsmän att skapa kontakter till den amerikanska administrationen.


Ytterligare information: ambassadör Antti Koistinen, Damascus, Syrien, tel. + 963 11 333 8670, fax + 963 11 373 4740

Kontaktuppgifter för Finlands Bagdadskontor