Ambassadör Eikka Kosonen: EU vill inte vara "Fortress Europe"

Att invandrings- och asylpolitiken skulle bli första prioritet på toppmötet i Sevilla överraskar inte chefen för Finlands ständiga representation i EU, ambassadör Eikka Kosonen.
"Det är mycket fråga om att verkställa de beslut som Europeiska rådet fattade i Tammerfors, alltså under Finlands EU-ordförandeskap. Såtillvida är det inget dramatiskt. Å andra sidan är frågan viktig och berör medlemsländerna och deras medborgare. Därför är det viktigt att nå resultat", säger ambassadör Kosonen.

I offentligheten har det talats mycket om delade meningar inom EU hur man skall förhålla sig till tredje länder som vägrar ta emot olagliga invandrare som returneras från EU-länderna. Vissa länder har framhävt möjligheten att säga upp avtal och dra in bistånd. Finland hör till dem som hellre söker samarbete.

"Vi har förhållit oss reservat till att man omedelbart hotar icke samarbetsvilliga länder med indragning av bistånd eller vägrar fullfölja gällande avtal. Det är viktigt att se frågan som en helhet. Att bekämpa illegal invandring och medföljande kriminalitet förutsätter samarbete. Den lagliga invandringen och flyktinghjälpen förutsätter sina egna lösninga, den illegala immigrationen sina egna. Unionen måste verka jämlikt inom och respektera avtal på alla delområden. Vi vill inte ha ett "Fortress Europe", men vi måste kunna ta i tu med de negativa sidorna av invandringen", påpekar Kosonen.

Skall man ha koll på den illegala invandringen, kan man inte glömma gränsbevakningssamarbetet. "En effektivare övervakning av de yttre gränserna förutsätter samarbete. Det är Finland med på. Vi kan även godkänna någon form av gemensam finansiering. Däremot stöder vi inte grundandet av en multinationell gränsmyndighet. Det är i första hand finländarnas sak att trygga Finlands gränser", säger Kosonen.

En annan betydande fråga som kommer upp i Sevilla är utvecklingen av rådens verksamhet. Ordförandelandet Spanien och rådssekretariatet har utarbetat en rapport för utvecklingen av verksamheten. Bl.a föreslås att rådens antal minskas från nuvarande 16 till ca 10. "Det finns många alternativa sätt att sammanslå råden. Finland kan också godta förslaget att rådet för allmänna ärenden dvs "utrikesministrarnas råd" skulle delas i tu, i en del som skulle koncentrera sig på utrikesfrågor och i en annan som skulle ta i tu med horisontala och koordinerande uppgifter. Att öka öppenheten i beslutsfattningen är också viktigt. Däremot ogillar vi att Europeiska rådet skulle få en ständig ordförande, säger Kosonen.

Han anser det vara viktigt att man i Sevilla inte fattar sådana beslut som inneär att man trampar konventet på tårna. Konventet skall ju planera nästa regeringskonferens (IGC). I Sevilla skall man åhöra konventsordföranden Valery Giscard d'Estaings redogörelse hur konvetets arbete framskridit. "Jag tycker konventet hittills gjort ett gott arbete", säger Kosonen.

Tvisten om direktstöd till jordbruket som hotat unionens utvidgning torde inte bli någon "het potatis" i Sevilla. "Rådet för allmänna ärenden beslöt för någon dag sedan att skjuta frågan till hösten. Ännu återstår en hel del arbete, men vi tror att tidtabellen håller. Utvidgningen får inte försenas", påpekar Kosonen.

Dagordningen i Sevilla är lång. Toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg, riktlinjer för den ekonomiska politiken, utrikespolitiken, bl.a Indien, Pakistan, Afghanistan. Irland och Nizza-avtalet, eventuellt ännu komissionens eEuropa-verksamhetsplan och 3G-meddelanden, uppräknar Kosonen.

"Även om ärendena är många, så koncenterar sig toppmötet i Sevila ändå på de stora frågorna. Det är ett steg i rätt riktning", påpkar Kosonen. Han tycker Spanien klarat sitt ordförandeskap utmärkt. "Spanien har på ett föredömligt sätt fört ärendena vidare."

Ändå en fråga som intresserar finländarna? Hur blir det med EFA, EUs livsmedelsverk?
"Spaniens premiärminister Asnar sade nyligen under ett besök i Finland att man i Sevilla inte tänker ta upp frågan om var livsmedelsverket skall planeras. Man har nämligen inte kommit närmare en lösning. Så blir det troligen. Finlands ståndpunkt är dock kristallklar. Vi håller hårt fast vid Helsingfors' kandidatur, säger ambassadör Kosonen.EU
maahanmuuttajat