Ambassadör Antti Karppinen: "Dagens Ryssland präglas av osäkerhet"

Nuläget i Ryssland präglas huvudsakligen av en inre osäkerhet hos medborgarna. Ryssland och ryskheten kan inte definieras och framtiden är oklar. "Mera dominerande än osäkerhetskänslan är dock det som nästan hälften av befolkningen ständigt har i tankarna, dvs. hur man skall kunna ta sig ur fattigdomen och utsiktslösheten", konstaterade ambassadör Antti Karppinen. Karppinen presenterade sin bok om samhällsutvecklingen i Ryssland, "Minne troikka rientää", vid en presskonferens i utrikesministeriets lokaler torsdagen den 9 oktober.

Karppinen beskrev sin bok anspråkslöst som ett "amatörverk". I boken granskas Rysslands historia under tsarväldet och sovjettiden samt Rysslands identitet och framtid. Diskussionen förs av ryssarna själva.

"Systemförändringarna fortsätter i snabb takt", betonade Karppinen. "Ryssland stiger till en ny blomstring på ett sätt som ingen nation och inget imperium har upplevt. Förändringen kunde ha skapat ett inbördeskrig, såsom när det ryska kejsardömet störtades. Det oaktat har man inlett reformerna", påminde Karppinen.

"Man bör komma ihåg Solzjenitsyns ord: Vi har under 70 år levt i terrorns och lögnens imperium. Alla 140-160 nationer i dåtidens Sovjetunionen deltog i denna terror och lögn, och detta har förorsakat reaktioner hos medborgarna som inte skall underskattas", konstaterade ambassadören.

Medborgarna lärde sig att vara förbehållsamma, när hela det politiska livet var likriktat och toppstyrt. Enligt Karppinen försöker man nu skapa tro på ett medborgarsamhälle och en rättsstat. Det fanns en parlamentarisk representation även under sovjettiden, men allt genomfördes genom terror. Nu finns denna terror inte längre."

Ryssarnas politiska inriktning är även en åldersfråga. Medan den äldre generationen har levt under sovjettiden, söker de yngre en linje för det nya Ryssland. "De unga stöder reformer, men orden demokrat, reformist och liberal har dåligt rykte. Man vågar inte använda dem offentligt, eftersom majoriteten av folket motsätter sig dem", beskrev Karppinen.

Intelligentian är fortfarande ett viktigt element i Ryssland. Denna intelligentia innebär enligt Karppinen ett samvete som försöker ge en objektiv analys av Ryssland. Intelligentian vågade i tiderna till och med kritisera Guds företrädare på jorden, kejsaren. "Sedan fanns det under sjuttio års tid inte mycket utrymme för kritik", konstaterade Karppinen torrt.

Den nya intelligentian är dock fåtalig, och därför är det svårt att finna drivkrafter till de politiska partierna. President Vladimir Putins stöd är så stort att de politiska partierna upplever de politiska programmen som onödiga. "Partierna frågar sig varför de skall ha ett program, om de i det blir tvungna att vända sig mot Putin och folket", berättade Karppinen. "President Vladimir Putin har ingen ideologi. Ryssland har en pragmatisk linje. Inte ens kampen mot terrorismen är en ideologi, utan en riktlinje", konstaterar författaren.

Nuläget anser Karppinen vara ljust redan på grund av kontaktmöjligheterna. "Numera finns det inga hinder för ryska medborgare att resa utomlands. Vi har en möjlighet att träffa unga ryssar. Detta innebär en stor satsning på en gemensam framtid, en dörr till innovativt tänkande", konstaterade Karppinen entusiastiskt.

Den 80-årige författaren arbetade vid utrikesförvaltningen från 1954. Han arbetade i Sovjetunionen i tre repriser och fungerade som ambassadör i Prag och Bonn.

Venäjä
kirjallisuus