Ambassadörsmöte i Helsingfors


Det årliga ambassadörsmötet inleddes den 23 augusti i Helsingfors i riksdagens auditorium. Mötet öppnades av utirkeshandelsminister Kimmo Sasi.

Under mötet behandlas aktuella utikes- och handelspolitiska frågor, samt frågor som hänför sig till ekonomin och utvecklingssamarbetet. Informationssamhället är ett specialtema som årets möte tar upp.

De nya utmaningarna som utrikesministeriets förvaltning står inför finns också med på agendan.

Mötet avslutas den 29 augusti.