Suositustietopankki Suomelle annetuista ihmisoikeussuosituksista julkaistu

Ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön ylläpitämä suositustietopankki tarjoaa uuden helppokäyttöisen välineen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon seurantaan.

Suositustietopankki kokoaa yhteen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) sopimusvalvontaelinten antamat Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanoa koskevat suositukset. Tietopankista löytyvät myös Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission suositukset (ECRI) ja suositukset YK:n yleismaailmallisesta määräaikaistarkastelusta (UPR).

Suositustietopankki lisää tietoisuutta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Se tukee politiikkaohjelmien laatimista ja lainvalmistelun kehittämistä sekä osaltaan edistää perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Lisäksi tietopankki tarjoaa tietopohjaa esimerkiksi lainsäädännön jälkiarviointia varten.

Suositustietopankki on kaikille avoin, saavutettava julkinen verkkopalvelu. Tietopankki palvelee valtionhallinnon ohella muiden viranomaisten, eduskunnan, laillisuusvalvojien ja valtuutettujen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Tietopankissa näytettäviä suosituksia voi rajata sopimuksen, valvontaelimen, teeman, vuoden tai asiasanan perusteella.