Suomi ydinturvaa vahvistamassa

Suomi ydinturvaa vahvistamassa

Asevalvonnassa ja aserajoituksissa eletään vaikeata aikaa, kun sopimuksia rikotaan ja niistä irtaudutaan. Yksi tavoite kuitenkin yhdistää valtioita: terroristien pyrkimyksiä horjuttaa yhteiskuntien turvallisuutta on estettävä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla kokoontuu yleiskokoukseensa Buenos Airesissa Yhdysvaltain ja Venäjän johtama globaali ydinterrorismin vastainen verkosto (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism – GICNT). Kokouksessa suunnitellaan toimintaa, jolla estetään ydin- ja muun radioaktiivisen materiaalin päätyminen terroristien käsiin.  

Argentiinan isännöimä kokous päättää samalla Suomen kaksivuotisen kauden verkoston toimintaa johtavana koordinaattorina. 

Yhdysvaltain ja Venäjän johtama globaali ydinterrorismin vastainen verkosto kokoontuu yleiskokoukseensa Buenos Airesissa.  

GICNT on perustettu Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien yhteisellä aloitteella vuonna 2006. Kumppanivaltioita on 88, mukaan lukien kaikki EU-maat ja ydinasevaltioita, kuten Kiina, Intia ja Pakistan.

GICNT:n toimintaan osallistuu tarkkailijoina kuusi kansainvälistä toimijaa; Euroopan unionin, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA, Interpol sekä kolme YK:n erityisjärjestöä, jotka toimivat rikollisuuden ja terrorismin ehkäisyn alalla. GICNT tekee näiden järjestöjen kanssa tiivistä yhteistyötä ja joustavana verkostona täydentää näiden toimivaltaansa ja menettelytapoihinsa sidottujen järjestöjen työtä.

GICNT:n työ on käytännönläheistä ja kokoaa yhteen lukuisia kumppanivaltioiden turvallisuusviranomaisia: poliisi-, pelastus- ja tiedusteluviranomaisia, oikeudellisia asiantuntijoita ja asevalvonnan ammattilaisia sekä säteilyturvallisuusviranomaisia. Verkoston tarkoituksena on kehittää kumppanivaltioiden kykyä havaita, estää ja reagoida ydinuhkiin. On epätodennäköistä, että terroristijärjestö onnistuisi saamaan käsiinsä tai valmistamaan ydinaseen. Sen sijaan maailmassa on siviilikäytössä tuhansia radioaktiivisia lähteitä, jotka on kaikissa oloissa kyettävä pitämään viranomaisvalvonnan piirissä. 

Ydinterrorismin vastainen verkosto keskittyy kumppanivaltioiden ydinturvan valmiuden ja toiminnan parantamiseen järjestämällä viranomaisharjoituksia, työpajoja ja seminaareja. GICNT:n tapahtumat tuovat yhteen eri turvallisuusviranomaisia ja rakentavat samalla edellytyksiä alueelliselle ja laajemmalle kansainväliselle yhteistyölle. Toiminta on Suomen kaksivuotisella kaudella ollut vilkasta. GICNT on järjestänyt yli 20 harjoitusta, seminaaria ja muuta tapahtumaa Aasiassa, Afrikassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa. Ulkoministeriö isännöi kumppanivaltioiden kokouksen kesäkuussa 2018 ja ydinforensiikan asiantuntijoiden kokouksen huhtikuussa 2019 Helsingissä.

Ulkoministeriö ja Säteilyturvallisuuskeskus jatkavat aktiivista toimintaa GICNT:ssä. Suomi valmistautuu isännöimään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen ydinturvaharjoituksen vuonna 2020.

Buenos Airesin kokouksessa valmistellaan myös paljon muuta toimintaa. Samalla Suomi voi ottaa kiitokset vastaan Yhdysvalloilta ja Venäjältä, jotka ovat päättäneet jatkaa yhteispuheenjohtajuuttaan GICNT:ssä.

Kirjoittaja on suurlähettiläs Jari Luoto, GICNT:n kansainvälinen koordinaattori