Suomi vahvistaa seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyä humanitaarisessa avussa

Suomi edellyttää nollatoleranssia seksuaalisen hyväksikäytön osalta humanitaarisissa kriiseissä järjestöiltä, joiden kautta apua kanavoidaan.

Suomi myönsi viime vuonna humanitaarista apua kaikkiaan 81,3 miljoonaa euroa.  Suomen humanitaarisista määrärahoista ei ole rahoitettu Oxfam-järjestöä, joka on ollut julkisuudessa seksuaalisen hyväksikäytön takia.

Suomi varat kanavoidaan YK-järjestelmän, kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen sekä kuuden kotimaisen järjestön kautta. Järjestöt ja niiden työntekijät tekevät työtä haastavissa olosuhteissa ja tilanteessa, jossa noin 136 miljoonaa ihmistä eli ennätysmäärä tarvitsee humanitaarista apua.

Seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja muiden väärinkäytösten osalta järjestöiltä odotetaan nollatoleranssia ja aktiivisia toimia niiden ehkäisemiseksi. Ulkoministeriön tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa suomalaisen järjestön työntekijä olisi syyllistynyt seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Järjestöt lähettävät vuosittain merkittävän määrän avustustyöntekijöitä kriisitilanteisiin. Suomen tukemat järjestöt edellyttävät kentälle lähteviltä työtekijöiltä osallistumista koulutuksiin, joissa käydään läpi toimintaa säätelevät eettiset ohjeet. Työntekijöiltä edellytetään sitoutumista niihin.

Oxfamin ohella YK-järjestöt ovat olleet esillä seksuaalisten hyväksikäyttötapauksien vuoksi. YK-järjestöt ovatkin viime vuosina vahvistaneet toimintaansa seksuaalisen häirinnän ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Monet järjestöt ovat kehittäneet ilmoitusjärjestelmiä, joiden kautta voi tehdä ilmoituksen häirinnästä tai väärinkäytöksestä, joko nimellä tai anonyymisti.

”Tapaamisissa YK-järjestöjen johdon kanssa Suomi tuo esiin sen, että edellytämme seksuaalisen häirinnän, hyväksikäytön ja muiden väärinkäytösten osalta nollatoleranssia, ja haluamme nähdä aktiivisia toimia häirinnän kitkemiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Näin sanon jälleen 23. maaliskuuta, kun tapaan YK:n humanitaarisesta toiminnasta vastaavan hätäapukoordinaattori Mark Lowcockin Kööpenhaminassa,” korostaa Claus Lindroos, ulkoministeriön humanitaarisen avun päällikkö.