Suomi ulkomailla -sivustot saavutettavuuslain piiriin

Verkkopalveluiden saavutettavuutta koskevan lain ensimmäinen määräaika täyttyi 23. syyskuuta 2019. Ulkoministeriön verkkopalveluista laki koskee keväällä 2019 julkaistua Suomi ulkomailla -kokonaisuutta, johon kuuluu noin 200 maasivustoa sekä erityisedustustojemme kuten YK-edustuston verkkosivut.

Saavutettavuuden osa-alueita kuvaavia ikoneita.
Kuvalähde: The Noun -projekti

Verkkoympäristössä saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti.

Ulkoministeriö pitää lain vaatimuksia hyvänä pohjana yhdenvertaiseen viestintään ja pyrkii täyttämään ne.

Suomi ulkomailla -kokonaisuudesta on teetetty saavutettavuusarviointi. Siinä esiin tulleita teknisiä korjauksia on vielä työn alla syksyllä 2019. Viestintäosasto jatkaa sisällöllistä kehittämistä, joka tuo tulosta pidemmällä aikavälillä.

Muut ulkoministeriön sivustot sekä liitetiedostot ja videot ovat vuorossa ensi vuonna. Niiden osalta saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan syyskuussa 2020. 

Saavutettavuusseloste(Linkki toiselle verkkosivustolle) on julkaistu kaikilla Suomi ulkomailla -sivustoilla.