Finland-Turkiet-businessforum väckte intresse

Det businessforum för Finland och Turkiet som anordnades i samband med utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäkis besök i Turkiet samlade representanter för finskt och turkiskt affärsliv, bland annat från miljösektorn. Evenemanget hölls i Istanbul den 23 september i samarbete mellan Finlands representation, Finpro och Finpros turkiska motsvarighet DEIK. Vid tillställningen undertecknades även ett samarbetsavtal mellan Finpro och DEIK.

Minister Lehtomäki, som talade vid forumet, betonade att EU-kandidaturen ökat intresset för Turkiet även i ekonomiskt hänseende. Minister Lehtomäki konstaterade att ökningen inom handeln mellan Finland och Turkiet var tillfredsställande. Outnyttjad potential återstår dock ännu, konstaterade hon. Minister Lehtomäki lovordade avtalet mellan Finpro och DEIK och betonade betydelsen av samarbetsnätverk för att främja handel.

Även Finlands ambassadör i Turkiet Maria Serenius betonade i sitt anförande betydelsen av att skapa nätverk. Förutom handelsnätverk är även nätverk på kulturområdet och studentnätverk samt olika utbytesprogram viktiga samarbetsformer, konstaterade ambassadör Serenius.

Businessforumet, liksom minister Lehtomäkis besök i övrigt, väckte stort intresse i de turkiska medierna. Businessforumet följdes av representanter för 17 olika medier. Särskilt minister Lehtomäkis åsikter om EU-medlemskapet och Finlands erfarenheter av unionen intresserade journalisterna.

Minister Lehtomäki besöker Turkiet och Bulgarien