Suomi tuomitsee siviileihin kohdistuvat raakuudet Syyrian Itä-Ghoutassa

Suomi tukee YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2401:n (2018) toimeenpanoa. Päätöslauselma vaatii välitöntä 30 päivän tulitaukoa Syyriaan, jotta humanitaarisen avun kuljetukset ja loukkaantuneiden siviilien evakuointi taistelualueilta voitaisiin toteuttaa. Ulkoministeri Timo Soini kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia päätöslauselman välittömään toimeenpanoon.