Finland stöder återflyttares sysselsättning i Afghanistan

Finland stöder återflyttares sysselsättning  i Afghanistan

Finland stöder ett nytt projekt med syfte att förbättra sysselsättningen för återflyttare och interna migranter i Afghanistan. Projektet SALAM drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP och finansieras av Finland med 4,5 miljoner euro ur anslagen för utvecklingssamarbete.

Afghanerna utgör den största gruppen migranter i världen. Det dåliga säkerhetsläget och bristen på arbete är två av de främsta orsakerna till att afghaner lämnar sitt hemland. Det bedöms att upp till en femtedel av Afghanistans invånare är återflyttare.

Ett nytt projekt strävar med stöd av Finland efter att sysselsätta kvinnor och män som återvänt till Afghanistan eller tvingats flytta inom landet. Bild: Laura Rio/UNDP
Ett nytt projekt strävar med stöd av Finland efter att sysselsätta kvinnor och män som återvänt till Afghanistan eller tvingats flytta inom landet. Bybor i möte i Nangarhar. Bild: Laura Rio/UNDP Afghanistan

Därtill finns det kring en miljon personer som av olika orsaker blivit tvungna att lämna sina hem och flyttat inom landet.

Ingen tror att mängden migranter kommer att minska. På grund av det dåliga säkerhetsläget är omöjligt för många att återvända till sina hemtrakter.

För att få läget under kontroll behöver Afghanistans regering stöd i form av humanitärt bistånd men också långsiktigare utvecklingssamarbete och det är där SALAM kommer in i bilden.

Projektet SALAM (Support to Afghanistan Livelihoods and Alternatives to Migration) utvecklar hållbara lösningar för att bekämpa arbetslösheten genom att arrangera utbildning och skapa arbetstillfällen inom den privata sektorn. Kvinnors möjligheter att sysselsättas ägnas särskild uppmärksamhet.  SALAM skapar också rutter för trygg arbetsrelaterad flyttning inom landet.

Programmet har goda chanser att lyckas eftersom det genomförs i samarbete med FN:s arbetsorganisation ILO, FN:s flyktingorganisation UNHCR och det afghanska arbets- och socialministeriet.

Målgruppen för projektet är afghaner som återvänder från Europa, Iran och Pakistan samt interna migranter. Projektet inleds i provensen Nangarhar i östra Afghanistan vid gränsen mot Pakistan.

Factsheet SALAM

Elina Leväniemi

Skribenten är utvecklingspolitisk inspektör vid utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien.

Muualla verkossa