Finland stöder fredsprocessen i Kongo

Utrikesminister Erkki Tuomioja bekräftade att Finland stöder fredsprocessen i Demokratiska Republiken Kongo när han onsdagen 14 mars träffade president Joseph Kabila som gästade Finland. Finland har gett humanitär hjälp till Kongo och områdena kring de Stora Sjöarna för sammanlagt 12 miljoner mark i år. Finland överväger ytterligare stöd till fredsförmedlingen i området.

President Kabila berättade att han kommit för att söka stöd hos Finland och Europeiska Unionen för att få ett slut på främmande truppers illegala ockupation av hans land samt på plundringen av landes naturresurser. President Kabila poängterade bestämt att de trupper hans regering tillkallat från Angola, Namibien och Zimbabwe kommer att lämna landet så fort som Ruanda, Uganda och Burundi drar bort sina trupper. Han jämförde sin regerings situation med den europeiska motståndsrörelsens under andra världskriget.

På president Kabilas program stod även samtal med representanter för finländska företag, som presidenten önskar inbjuda till Kongo för att bekanta sig med de många investeringsmöjligheter som naturresurserna i hans land erbjuder. Enligt president Kabila är Kongo ett stort land vars nästan 60 miljoner invånare bör få komma i åtnjutande av den avkastning landets diamant- och andra rikedomar medför.