Finland stöder samlare i Brasilien


Manaus, 2.11. (FNB) President Tarja Halonen bekantade sig under veckoslutet under sitt statsbesök i Brasilien med ett finländskt biståndsprojekt i Amazonas. Projektet går ut på att förbättra regnskogsinvånarnas levnadsförhållanden och samtidigt värna om regnskogen.

Halonen och hennes make Pentti Arajärvi gjorde också en helikopterutfärd ovanför Amasonfloden.

- Där kunde man se de ofantliga naturrikedomarna och mötet mellan det mörka och det ljusa vattnet, beskrev presidenten.

I Manaus förenas den "svarta" Rio Negro-floden med Amasonfloden, vars vatten är gulbrunt av lera.

Finländska fabriker och stadens operahus stod också på presidentparets besöksprogram i Manaus.

I Amazonas informerades Halonen om det finländska biståndsprojektet bland cabocloindianerna, som är samlare. De har myndigheternas lov att samla in naturprodukter och sälja dessa. Avverkning och virkesförsäljning är dock förbjudet.

I projektet anskaffades en flodbåt, som ger invånarna möjlighet att transportera de insamlade varorna och sälja dem. Produkterna är rågummi, frön, nötter, honung och olika oljor. Projektkoordinator Mika Rönkkö berättade att strävan nu är att utveckla enkel teknik för förädling av produkterna. Av oljorna och nötterna skall det bli bland annat schampo och tvål. Meningen är också att höja kvaliteten på hantverksprodukterna.

Finland stöder projektet under tre år med sammanlagt 2,4 miljoner euro.


Bättre för kvinnorna

Projektet har enligt lokala kvinnoaktivister förbättrat samlarkvinnornas ställning betydligt. Bland annat registreras de nu. I landet finns det nämligen en massa kvinnor som hittills inte finns registrerade någonstans, och de har inga som helst dokument över att de överhuvudtaget finns till.

Utan personpapper kan kvinnorna inte ens resa någonstans, berättar ledaren för en kvinnoorganisation Dona Raimunda Comes da Silva.

I Amazonas gränstrakter ockuperar obesuttna ofta sådana marker som storgodsägarna inte odlar. Jordägarna försöker sedan fördriva ockupanterna och döda dem. Under de senaste femton åren har över 800 representanter för de obesuttnas folkrörelse dödats.


Presidenten fortsatte till Sao Paolo


Presidenten och Pentti Arajärvi samt deras stora följe fortsatte sent på söndagskvällen till Sao Paolo, den största staden i Sydamerika.

På måndag skall de där delta i ett företagsseminarium med närmare 200 deltagande brasilianska företag.Tal av republikens president Tarja Halonen vid en lunch hållen av Brasiliens president(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Fakta om Latinamerika(Linkki toiselle web-sivustolle.)