Suomi tukee kansainvälistä yhteistyötä katastrofiriskien vähentämiseksi

Suomi tukee kansainvälistä yhteistyötä katastrofiriskien vähentämiseksi

Suomi on allekirjoittanut nelivuotisen rahoitussopimuksen YK:n katastrofiriskien vähentämisestä vastaavan sihteeristön kanssa. Tukea myönnetään vuosille 2018–2021 kaikkiaan neljä miljoonaa euroa.

Kuva: UM / Kimmo Laukkanen
UNISDR
Alivaltiosihteeri Elina Kalkku ja YK:n apulaispääsihteeri Mami Mizutori.

YK:n sihteeristöön kuuluva UNISDR:n (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) koordinoi YK-järjestelmän ohjelmia, jotka ehkäisevät luonnononnettomuuksia ja rajoittavat niiden aiheuttamia vahinkoja. Se pyrkii sisällyttämään katastrofiriskeihin varautumisen kansallisiin kehityssuunnitelmiin ja kumppanuuksiin. UNISDR:n toiminta perustuu YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymään ns. Sendain viitekehykseen.

Tukemalla katastrofiriskien vähentämistä Suomi haluaa poistaa esteitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselta ja vähentää pitkällä tähtäimellä humanitaarisen avun tarvetta. Suomen UNISDR-tuki on yleisrahoitusta, mikä antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen työhön katastrofien ennakoimiseksi ja materiaali- ja henkilövahinkojen ehkäisemiseksi.

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät katastrofiriskiä maailmanlaajuisesti ja etenkin kehitysmaissa. Katastrofien ennaltaehkäisyyn liittyy myös merkittävä taloudellisen säästön mahdollisuus: YK-arvioiden mukaan jälleenrakentaminen tulee 7–8 kertaa kalliimmaksi kuin riskien huomioiminen suunnitteluvaiheessa.