Suomi tekee työtä ilmaston hyväksi - tutustu ilmastoratkaisuihin kehityksen ja kaupan seinäkalenterissa 2024

Kehitys- ja Kauppapolitiikkalehtien yhteisessä seinäkalenterissa vuodelle 2024 esitellään kehitysyhteistyövaroilla tuettuja suomalaisyritysten ilmastoratkaisuja ja laajemmin kehitysyhteistyön osana maailmalla toteutettavaa ilmastotyötä. Kalenterin voi tilata maksutta ulkoministeriön julkaisupalveluista.

Kollaasikuva kalenterin sisällöistä.

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääilmiöitä, kiihdyttää tautien leviämistä sekä aiheuttaa ongelmia ruoantuotannolle ja puhtaan veden saatavuudelle. Suomi tekee yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sen seurauksiin sopeutumisessa kansainvälisten järjestöjen ja ilmastorahastojen kanssa sekä myös kahdenvälisillä hankkeilla.

Suomalaisyritykset vievät kehittyviin maihin ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa energiaa, tehokasta vesi- ja jätehuoltoa ja vähäpäästöistä rakentamista. Kehitysyhteistyövaroin tuetaan myös globaalin etelän paikallisten yritysten ilmastotyötä. Myös suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat paikallisyhteisöjä esimerkiksi ilmastokestävässä maataloudessa.

Kaupan ja kehityksen yhteistyöllä vahvistetaan kehittyvien maiden omia ympäristö- ja ilmastotoimia ja luodaan markkinoita, työtä ja yhteyksiä.

Tilaa kalenteri maksutta täältä (linkki).(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Kalenteri on kaksikielinen.

Lisätietoja

Kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikkö vie-30@gov.fi