Finland yrkar på mer tid för utkastet till EU-grundlag


Bryssel (21.7.2003 FNB)

Finland vill ha mer tid för nationell behandling av utkastet till grundlag för EU än vad ordförandelandet Italien har tänkt sig. Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) är det ändå ordförandelandet som har rätt att besluta om tidtabellen.

Italien planerar att regeringskonferensen, som ska fortsätta beredningen av grundlagen, ska inledas den 4 oktober och att man ska få de centrala delarna klara före årets slut. Enligt Tuomioja deltar Finland nog ändå i mötena då de hålls.

- Några dagar hit eller dit är inte avgörande, medgav Tuomioja för journalister i Bryssel i samband med EU:s utrikesministermöte på måndagen.

- Vi bojkottar inte ett enda möte, konstaterade han.

Italiens utrikesminister Franco Frattini underströk ännu på måndagens möte att grundlagsförslaget måste bli färdigt i tid före EU-parlamentsvalet i juni.

- Om vi inte har någon grundlag före det blir vi tvungna att bära ett enormt ansvar, och jag tror inte att någon vill det, vädjade Frattini.

Utrikesministrarna återkommer till saken i början av september vid ett inofficiellt möte i Italien, och efter det har medlemsländerna en månad för den nationella beredningen.


Bråttom för riksdagen


På mötet hade Tuomioja först i skarpa ordalag krävt att tidtabellen förlängs så att det blir tillräckligt med tid att behandla grundlagsförslaget i hemlandet.

Vid toppmötet i Thessaloniki beslutade man att regeringskonferensen inleds i oktober. Enligt Tuomioja tolkade Finland detta som att konferensen inte skulle börja före mitten av oktober.

Tuomioja sade under mötet att det ursprungligen utlovades sex månader för den nationella behandlingen av utkastet, men att den här tiden nu har skurits ned till två och en halv månad. Enligt Tuomioja kan detta inte godkännas.

Riksdagen i Finland kan börja behandla ärendet först i september, då också utskotten väntas hinna ta ställning till saken.

Förutom Finland betonade också Österrike att man inte bör förkorta tidtabellen för beredningen av grundlagen. Bland annat Tyskland påpekade däremot att man redan i Thessaloniki kommit överens om tidtabellen.

Tuomioja berättade vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel att Finland vid regeringskonferensen vill förhandla om EU:s framtida förvaltning, utrikes- och säkerhetspolitiken samt om användningen av kvalificerad majoritet i beslutsprocessen.

Finland vill också att medlemsländernas EU-ambassadörer och nationella experter ska få delta i regeringskonferensens arbete vid sidan av ministrarna. Däremot anser Finland att framtidskonventets presidium redan gjort sitt och att presidiet alltså inte längre borde delta i den fortsatta behandlingen av grundlagsutkastet. (FNB)
EU beslutade inte om Unmik-kandidater

EU