Suomi sijoittaa vastuullisiin yrityksiin ja työpaikkoihin Afrikassa

Suomi sijoittaa vastuullisiin yrityksiin ja työpaikkoihin Afrikassa

Suomi vastaa Afrikan huutavaan työpaikkapulaan sijoittamalla 4 miljoonaa euroa maataloussektorilla toimivaan Yield Fund -rahastoon Ugandassa. Sijoitus tehdään Kirkon Ulkomaanavun vaikuttavuussijoitusyhtiön FCAI:n kautta.

”Kyse on sijoituksesta työllistävään pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Afrikkaan tarvitaan arviolta 800 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä. Ugandan väestö kasvaa nopeasti, ja vuonna 2050 maassa arvioidaan olevan yli 100 miljoonaa ihmistä. Vastuullisten ja kestävien työpaikkojen tarve on valtava”, sanoo FCA Investmentsin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kärkkäinen.

Kärkkäisen mukaan on erittäin tärkeää, että sijoittajaksi saatiin myös paikallinen eläkeyhtiö.

”Ugandalla ei ole valmista lainsäädäntöä sijoittamiselle, ja tässä kehitetään myös Ugandan omia rahoitusmarkkinoita. On myös hyvin poikkeuksellista, että rahastoa hallinnoidaan ugandalaisen hallinnointiyhtiön kautta.”

Sähkötekniikan opiskelijoita KUAn ammattikurssilla. Kuva: KUA.

”FCA Investments on looginen askel eteenpäin, kun luomme uusia toimeentulomahdollisuuksia ja työpaikkoja kasvavalle joukolle nuoria erityisesti Afrikassa”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg sanoo.​​​​​​​

”KUA on jo vuosikymmeniä tukenut pienyrittäjyyttä erityisesti maataloussektorilla. Vuonna 2008 perustetun Naistenpankin tuella on käynnistetty tuhansia naisten johtamia mikroyrityksiä Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Viime vuosina KUA on aloittanut yrittäjäkoulutuksen Afrikassa ja Lähi-idässä, ja ensimmäiset uudet yrittäjät saivat tänä vuonna Ugandassa suomalaisen yrittäjätutkinnon.”

Ytimessä köyhyyden vähentäminen

Vaikuttavuussijoittamisessa katsotaan muun muassa sijoitusten ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia sekä pyritään sijoittamaan kohteisiin, joissa riskit ovat hallittuja. Rahastosta tehdään investointeja, joilla luodaan ihmisarvoisia työpaikkoja, nostetaan matalapalkkatyötä tekevien ihmisten tulotasoa sekä parannetaan peruspalveluiden ja -tuotteiden saatavuutta.

”Jos rahastosta tuetaan esimerkiksi soijantuontoa ja soijatuotteiden valmistusta, sijoitettavilla varoilla voidaan kasvattaa tuotantokapasiteettia. Ostamalla soija suoraan sopimusviljelijöiltä tuetaan arvoketjun heikointa osaa eli viljelijöitä”, Kärkkäinen avaa vaikuttavuussijoittamisen mallia.

Valtaosa Ugandan bruttokansantulosta saadaan maataloudesta. Kuva: KUA.

Pula rahoituksesta on monen kehitysmaan este aloittaa työpaikkoja synnyttävää yritystoimintaa. Tarkoitus on tarjota kasvun eväitä yritystoiminnalle, joka on vielä liian pientä kiinnostaakseen perinteisiä kehitysrahoitusyhtiöitä.

Maatalous kattaa noin 70 prosenttia Ugandan bruttokansantulosta. Maataloudessa Uganda on naapureitaan kilpailukykyisempi, ja on järkevää, että maa vie raaka-aineiden sijasta pitemmälle jalostettuja maataloustuotteita. Näin köyhyys vähenee tehokkaammin, ihmisten ostovoima kasvaa ja paikalliset hinnat laskevat.

Riskejä hallitaan

Maailman köyhimpiin maihin kuuluvassa Ugandassa sijoitustoiminnan riskit ovat suuret. EU on turvannut muiden sijoittajien riskejä niin sanotulla 10 miljoonan euron ensisuojalla. Pienten ja keskisuurten yritysten saamat sijoitukset vaihtelevat suuruudeltaan 250 000 eurosta kahteen miljoonaan euroon.

Uganda on Kirkon Ulkomaanavun suurin ja pitkäaikainen kumppanimaa. KUAlla on runsaasti työntekijöitä kokemusta työskentelystä myös muissa maissa, joihin sijoituksia tehdään.

Nalumarisi Shariman, 23, valmistui kampaajaksi KUA:n ammattikurssilta. Kuva: KUA​​​​​​​.

​​​​​​​Ugandan maatalousrahaston saama sijoitus on toinen FCAI:n tekemä rahastosijoitus. Jatkossa FCAI tekee myös omia suoria sijoituksia.

Seuraava mahdollinen sijoituskohde on Somalia, jossa on Kärkkäisen mukaan tehty viime vuosina paljon yritysten toimintaympäristön ja sijoitusvalmiuden parantamiseksi.

”Somalian kehitys saattaa lähteä nopeaan nousuun, kunhan ikkuna saadaan auki. Uskon yksityissektorin voimaan köyhyyden vähentäjänä”, arvioi itsekin Afrikassa yrittäjänä toiminut Kärkkäinen.

Outi Einola-Head

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla

​​​​​​​

Fakta: Korollinen laina Kirkon Ulkomaanavulle

  • Kirkon Ulkomaanavun FCA Investments - sijoitusyhtiö on ensimmäinen suomalaisen kansalaisjärjestön perustama vaikuttavuussijoitusrahasto. Suomen valtio on myöntänyt rahastolle 16 miljoonan euron lainan osana kehityspoliittisia finanssisijoituksia.

  • Laina on niin sanottu kehityspoliittinen finanssisijoitus.
  • Lainan korko on 0,5 prosenttia ja Kirkon Ulkomaanapu alkaa maksaa korkoa lainasta 2019. Laina-aika on 18 vuotta ja lainan pääoma maksetaan takaisin neljässä erässä.
  • Lisätietoja kehityspoliittisista finanssisijoituksista ulkoministeriön verkkopalvelusta: https://um.fi/kehityspoliittiset-finanssisijoitukset