Finland grundar ambassader i Slovakien och Slovenien


Helsingfors(FNB) Finland grundar en ambassad i Slovakiens huvudstad Bratislava och en Sloveniens huvudstad Ljubljana. Det sker genom en förordning av presidenten på fredagen.

Slovakien och Slovenien blir medlemmar i EU i maj. Finland har inte tidigare haft ambassader i dessa länder trots att frågan ofta tagits upp i den politiska diskussionen. Finland saknar fortfarande representationer på Cypern och Malta.

EU-länderna har vanligtvis representationer ledda av ambassadörer i de andra EU-länderna. Finland grundade en ambassad i Luxemburg vid anslutningen till EU.