Suomi liittyy tarkkailijajäseneksi Karibian maiden liittoon


Tasavallan presidentti päätti perjantaina 23. toukokuuta, että Suomi liittyy tarkkailijajäseneksi Karibian maiden liittoon (Association of Caribbean States, ACS). Vuonna 1994 perustettu Karibian maiden liitto on kaikki Karibian meren alueen valtiot kattava yhteistyöjärjestö. Tarkkailijajäsenyys parantaa Suomen mahdollisuuksia edistää kaupallis-taloudellisten etujaan alueella. Se myös vahvistaa Suomen mahdollisuuksia saada ACS-maiden tuki kansainvälisillä foorumeilla Suomen tärkeiksi katsomille asioille.

Jäsenyys nähdään suotavana myös Suomen yleisen näkyvyyden kannalta Karibian meren alueella. ACS:n toiminta keskittyy pääosin kaupan kehittämiseen ja taloudellisiin ulkosuhteisiin, kuljetuksiin, luonnonkatastrofeihin valmistautumiseen sekä kestävään turismiin. Yleissopimus, jolla ACS perustettiin, antaa alueen ulkopuolisille maille mahdollisuuden liittyä tarkkailijajäseneksi.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Anne Lammila, ulkoasiainministeriö, puh: 09 1605 6360