Suomi lähettää poliiseja Irakiin ISILin vastaiseen koalitioon

Suomi lähettää viisi suomalaista poliisiasiantuntijaa siviilikriisinhallintatehtäviin Irakiin tukemaan kansainvälisen ISILin vastaisen koalition poliisikoulutustoimintaa. Poliisit osallistuvat Italian johdolla toteutettavaan Irakin kansallisten poliisivoimien kouluttamiseen, jolla tuetaan Irakin poliisin valmiuksia ylläpitää turvallisuutta maassa. Turvallisuustilanteen parantaminen on erityisen tärkeätä ISILiltä vapautetuilla alueilla. Tällä mahdollistetaan myös siviilien paluu koteihinsa.

Osallistuminen koalition poliisikoulutukseen on osa Suomen kokonaisvaltaista tukea Irakille. Tällä hetkellä Irakissa palvelee suomalaisia sotilaita osana koalition sotilaskoulutustoimintaa. Lisäksi siviiliasiantuntijoita työskentelee Euroopan unionin toimeenpanemassa EUAM Iraq (European Union Advisory Mission Iraq) -siviilikriisinhallintaoperaatiossa. Suomi tukee lisäksi Irakin vakauttamista ja miinanraivausta sekä antaa humanitaarista apua kehitysyhteistyövaroin.

Irakissa siviilikriisinhallintatehtävissä toimivien suomalaisten valtiotyöantajana toimii Kriisinhallintakeskus.

kriisinhallinta