Suomi laajasti esillä nimikkoviikollaan Pietarissa


Pietarin 300-vuotisjuhlien kunniaksi kaupungissa järjestetään 7.-13. syyskuuta erityinen Suomi-viikko, jonka aikana suomalaisuus pääsee Pietarissa parrasvaloihin. Laajaan ohjelmistoon kuuluu monipuolisia kulttuuritapahtumia, talousseminaareja ja yritystapaamisia. Myös suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi kutsutaan koolle, ja viikon aikana järjestetään myös Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali-, terveys- ja ympäristöfoorumi. Suomi-viikon Pietarissa avaa 8. syyskuuta pääministeri Matti Vanhanen.

Ulkoministeriössä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Suomi-Venäjä -seuran pääsihteeri Merja Hannus kertoi juhlaviikon taustatyöstä. "Kun aloitimme hankkeen valmistelun kaksi vuotta sitten, asetimme tavoitteeksi, että hanke kuvastaisi todellisuutta - Suomen ja Pietarin välisiä suhteita laajassa perspektiivissä", Hannus selitti. "Nyt voidaan todeta, että ohjelma todella vastaa todellisuutta ja kuvastaa niitä kulttuurisia, taloudellisia ja kansalaisyhteiskunnan suhteita, joita Pietarin ja Suomen välillä on."

Pietari 2003 -nimisellä hankkeella on monta järjestäjää. Helsingin ja Turun kaupungit, Suomi-Venäjä - Seura, Pietari-säätiö sekä Finpro ovat kaikki olleet kokoamassa monitieteellistä ja -taiteellista ohjelmaa. Myös eri ministeriöillä on ollut keskeinen osuus hankkeen työstämisessä.

"Viikon aikana erilaisia tapahtumia on yli 50. Tällaista Suomen esiintymistä ei ole Pietarissa ennen nähty", Hannus innostuu. "Muistuttaisin kuitenkin, että hankkeessa on mukana koko Suomi, eri kaupungit ja maakunnat ovat vahvasti edustettuina".


Pietari 2003 -hankkeen verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)