Suomi juhlii 50-vuotista jäsenyyttä OECD:ssa

Vuonna 2019 vietetään Suomen OECD-jäsenyyden 50-vuotisjuhlaa. Suomi liittyi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n jäseneksi 28.1.1969. Näiden vuosikymmenien aikana Suomi on kehittynyt maatalousvaltaisesta maasta digitalisaation edelläkävijäksi. OECD:n avulla Suomi on pystynyt vertailemaan itseään muihin jäsenmaihin ja hyödyntämään OECD:n kautta saatuja suosituksia. OECD-jäsenyys on myös ankkuroinut osaltaan Suomea muiden markkinatalouksien joukkoon.

Ylen toimittaja Annastiina Heikkilä haastattelee OECD:n pääsihteeri Angel Gurríaa Suomen 50-vuotisesta OECD-jäsenyydestä.

Nykypäivänä OECD:n toimintatapa poikkeaa monista muista kansainvälisistä järjestöistä: OECD on paikka, jossa kehittyneet markkinatalousmaat voivat jakaa kokemuksiaan talouden ja hallinnon kehittämisestä. Tämän tyyppisen yhteistyön merkitys kasvaa silloin, kun taloudet ja yhteiskunnat käyvät läpi suuria rakenteellisia murroksia. Esimerkkeinä tästä toimivat mm. teollistuminen 50 vuotta sitten sekä talouden palveluvaltaistuminen ja digitalisaation alku.

Nyt kiinnostuksen kohteena ovat  digitalisaation seuraavat vaiheet ja neljäs teollinen vallankumous. OECD:n merkitys on tämän takia Suomelle lähivuosina suurempi kuin pitkään aikaan.
 
OECD:n pääsihteeri Angel Gurría vierailee aiheen tiimoilta Suomessa 14. – 15.3.2019, ja on pääpuhujana Finlandia-talossa pidettävässä OECD-juhlaseminaarissa 15.3.2019.
 
Voit tutustua teemavuoteen myös OECD:n Suomi-aiheisilla sivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja seurata juhlavuoden tapahtumia Twitterissä hashtagilla #Finland50OECD.