Finland fortsätter med sitt stöd till Afrikanska utvecklingsfonden

Finland fortsätter med sitt stöd till Afrikanska utvecklingsfonden

Finland deltar med 62,8 miljoner euro i tilläggsfinansieringen av Afrikanska utvecklingsfonden som hör till Afrikanska utvecklingsbanken. Fonden stöder världsdelens fattigaste länder och länder med den svagaste skuldhållbarheten.

Över 30 biståndsgivarländer och statliga representanter från Afrika har kommit överens om att ge utvecklingsfonden en s.k. 14:e tilläggsfinansiering för åren 2017–2019. Av hela finansieringspaketet på 6,3 miljarder euro är givarländernas andel av utvecklingssamarbetsmedlen totalt cirka fyra miljarder euro.

Med stödet från Afrikanska utvecklingsbanken har betydande resultat åstadkommits: till exempel åren 2013–2015 drog 6,1 miljoner människor nytta av bättre vattenförsörjning  och 4,2 miljoner av bättre eltillgång, och av dem var hälften kvinnor.

De största finansiärerna under tilläggsfinansieringsomgången är Storbritannien, Förenta staterna och Tyskland. Luxemburg och Turkiet kom med som nya finansiärer i Afrikanska utvecklingsfonden.

Klimatpengens andel på väg uppåt

Fastän utvecklingen har varit positiv i flera afrikanska länder under det gångna decenniet, befinner sig den ekonomiska tillväxten fortfarande under den nivå som förutsätts för att FN:s mål för en hållbar utveckling ska kunna nås. Flera länder har lidit av att världsmarknadspriserna på råvaror har sjunkit under de senaste åren. Oro orsakar också den kraftiga befolkningstillväxten och den ökande ungdomsarbetslösheten samt de med dem förknippade snabbt växande flykting- och migrantströmmarna, hjärnflykten och uppkomsten av extrema rörelser.

Somalia. Fotografi: Hannu Pesonen
Somalia, som hör till de sköra staterna, är ett av Afrikanska utvecklingsfondens målländer. Fotografi: Hannu Pesonen

Afrikanska utvecklingsbanken svarar på utmaningen genom att koncentrera sin verksamhet runt fem spetsteman. Dessa är att förbättra energitillgången, utveckla jordbruket och matsäkerheten, stödja industrialiseringen, främja den regionala integrationen samt att förbättra afrikanernas livskvalitet. Jämställdhet mellan könen, bekämpning av klimatförändringen, sköra stater och situationer samt stödjande av god förvaltning är starka genomgående mål i bankens verksamhet.

Under den kommande finansieringsperioden framhävs i verksamheten särskilt de sköra staterna samt utvecklandet av privatsektorn. Också klimatfinansieringens andel ökar betydligt. Betoningarna motsvarar väl FN:s mål för en hållbar utveckling och de mål som den finska regeringen har ställt i sin utvecklingspolitiska redogörelse.
 

Med Afrikanska utvecklingsfondens stöd eftersträvas åren 2017–2019:

  • att 830 000 nya arbetsplatser för unga kan skapas direkt och 2,7 miljoner indirekt
  • att 2,2 miljoner människor erbjuds yrkesutbildning
  • att klimatfinanseringens andel utökas till 35 procent av den totala finansieringen till år 2019
  • att 5 gigawatt ny elproduktionskapacitet byggs
  • att 140 jordbruksföretag och över 70 200 jordbrukare får stöd
  • att 351 000 jordbrukare får stöd för övergången till klimathållbara odlingsmetoder
  • att 3050 km vägförbindelser byggs eller iståndsätts mellan de afrikanska länderna
  • att 25 länder ges sakkunnighjälp när det gäller att genomföra administrativa och makroekonomiska reformer.