Suomi jatkaa tukeaan Afganistanissa juomaveden laadun ja sanitaation parantamiseksi

Suomi tukee Afganistanissa YK:n lastenjärjestön Unicefin WASH-ohjelmaa vuosina 2020-2021 yhteensä kolmella miljoonalla eurolla. Suomi on rahoittanut Unicefin vesi-, sanitaatio- ja hygieniaohjelmaa Afganistanissa vuodesta 2010.

Koulupoikia juomassa laseista teetä.
Teehetki Kandaharissa, Afganistanissa. Kuva: Eric Bouvet/Unicef

Unicefin hanke parantaa juomaveden laatua ja saatavuutta, lisää sanitaatiota erityisesti kouluissa ja edistää hygienian tason nostamista.

Hankkeen ansiosta vuonna 2018 lähes 200 000 ihmistä pääsi parantuneen juomaveden piirin. Yli puoli miljoonaa ihmistä sai käyttöönsä saniteettitilat. Lisäksi hyödynsaajina oli 15 000 koululaista.

Puhdas juomavesi ehkäisee sairauksia

Saastuneesta vedestä johtuvat sairaudet aiheuttavat suurimman osan alle viisivuotiaiden lasten kuolemista Afganistanissa. Ripulitapauksista puolet voitaisiin ehkäistä käsienpesulla. Lähes neljäsosa lapsista menehtyy ennen viidettä ikävuottaan.

Noin kuudennes maaseudun väestöstä on yhä ilman kunnollisia vessoja ja käsienpesumahdollisuutta. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien sekä maaseudun välillä ovat suuret.

Unicefin WASH-ohjelman tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä, että 280 000 ihmisen vedenlaatu parantuu ja 630 000 ihmisellä on mahdollisuus sanitaation käyttämiseen. Lisäksi 100 koulussa ja 100 terveyskeskuksessa on asianmukaiset vesipisteet ja sanitaatiotilat.

Hankkeella parannetaan lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia ja hygienian tasoa.

Turvallisuustilanne vaikeuttaa toteutusta

Unicefin hankkeen budjetti vuosille 2020–21 on noin 25 miljoonaa dollaria. Suomen osuus vuosina 2020-21 on kolme miljoonaa euroa. Vuoden 2019 hankkeen rahoitukseen Suomi myönsi 4,3 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Saksa.

Unicefin nykyinen Afganistanin maaohjelma on työstetty eri ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen ja siviiliyhteiskunnan yhteistyönä.

Suurimmat haasteet Afganistanissa liittyvät vaikeaan turvallisuustilanteeseen ja riittämättömään rahoitukseen. Ammattitaitoisen työvoiman ja pätevien naistyöntekijöiden puute vaikeuttavat myös hankkeen toteuttamista.